Новини

Юбилеен Десети Коледен литературен конкурс за разказ или есе на тема "АНГЕЛИ СРЕД НАС"

14.10.2014
Столична библиотека и Народно читалище “Света София” обявяват Юбилейния Десети Коледен
литературен конкурс за разказ или есе на тема

"АНГЕЛИ СРЕД НАС"

 

В конкурса могат да участват ученици в прогимназиален курс на обучение /4-8 клас/. Авторите трябва да изпратят творбите си в запечатан плик, като четливо изпишат върху него личните си данни /трите имена, точен адрес, училище, електронен адрес и телефон за връзка/. Разказите или есетата, /в обем до две машинописни страници/ ще се приемат до 14 ноември 2014 г. в отдел "Срещи и събития" на Столична библиотека, или могат да се изпратят по пощата на адрес:

София - 1000, пл. "Славейков" №4, Столична библиотека, отдел "Срещи и събития", за конкурса "АНГЕЛИ СРЕД НАС"

 

Компетентно жури в състав:

 

Председател: проф. д-р Алберт Бенбасат, преподавател в СУ-Факултет “Журналистика и масова комуникация”

 

Членове: Атанас Капралов – поет, член на СБП, организатор културна дейност в отдел “Срещи и събития” на Столична библиотека

 

Димитър Милев – поет, член на СБП, ще оцени творбите и ще определи победителите.

 

На 11 декември 2014 на Коледното тържество в Столична библиотека, на отличените ще бъдат връчени следните награди:

 

първа награда – четец за електронни книги

втора награда – таблет

трета награда – таблет /7 инча/

поощрителни награди

 

За контакти: Отдел "Срещи и събития" тел: 02 80 15 914 и 02 80 15 922

e mail: k_otdel@mail.bg             г-жа Йовка Иванчева и г-жа Люба Георгиева

 

«
Всички