Изложби

Изложбата „Българската литература – срещи и диалози със света" продължава

18.05.2015
Изложбата „Българската литература – срещи и диалози със света
В мраморното фоайе на І етаж на Столична библиотека продължава изложбата „Българската литература – срещи и диалози със света" за най-значимите имена и събития в многовековния културен диалог между България и света - Иван Богоров, Васил Берон, Иван Вазов, Константин Величков и др.

Заповядайте!

 

«
Всички