Изложби

Изложба за Международния ден на здравето във филиал „Студентски“

10.04.2017
Изложба за Международния ден на здравето във филиал „Студентски“
На 7 април се отбелязва Световният ден на здравето. Датата е избрана с основаването на Световната здравна организация през 1948 г. Международният ден на здравето се чества и като Ден на здравния работник в България от 6 февруари 1964-а.
При хората здравето - това е общо състояние на ума, тялото и духа, при което няма болест, нараняване или болка, СЗО (Световната здравна организация ), дава по-широка дефиниция: „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг.
Поддържането и повишаването на здравето се постига чрез различна комбинация от физическо, умствено и социално благосъстояние и благоденствие, които заедно понякога са наричани “триъгълник на здравето”.Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички – от световните лидери до хората във всички страни, да се фокусират върху здравно предизвикателство със световна значимост.
Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.
Мотото тази година е „Остаряване и здраве: Доброто здраве добавя живот към годините".
Заповядайте да разгледате тематичната изложба във филиал „Студентски“ на Столична библиотека и ако желаете, да си вземете книжка за дома.

 

«
Всички