Изложби

Изложба “Запознанство със социалната дейност”

09.11.2015
Изложба “Запознанство със социалната дейност”

Социалната работа обслужва индивида и обществото, като ги улеснява при тяхното взаимодействие. Тя е насочена към подпомагането на хората да получат подходящите социални услуги и помощи, към даването на съвет и закрила, към подпомагането на общности и групи. Социалната работа е обърната към многобройните усложнения между хората и обкръжаващата ги среда. Фундаментални за нея са принципите за човешките права и социална справедливост.

Заповядайте да разгледате изложбата от книги “Запознанство със социалната дейност” в Столична библиотека - трети етаж.

 

«
Всички