Събития

Информационна среща за читалищните библиотекари

17.02.2015
Информационна среща за читалищните библиотекари

На 18-ти и на 25-ти февруари 2015 г. в УНИБИТ 2 от 10: 30 Методичният отдел на Столична библиотека организира информационна среща за читалищните библиотекари от град София и Софийска област, свързана с Наредба № 3 на Министерство на културата за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд.

«
Всички