София – град на книгата, четенето и грамотността

Има четящи подрастващи

19.04.2016
Има четящи подрастващи

На 18.04.2016 г. учениците от Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“  ни върнаха надеждата в бъдещето: докато има четящо поколение - има надежда. Във връзка с кампанията на Столична библиотека „София – град на книгата, четенето и грамотността” много ученици от НПМГ, които сами са изявили желание да се присъединят към читателите на Столична библиотека, получиха своите читателски карти. Бяха  им представени ресурсите на библиотеката и възможностите, които дава на младите хора.

 

«
Всички