Книжовно наследство

Илинден – 20 юли

15.07.2015
Илинден – 20 юли

Българският народ си представя Св. Илия в огнена колесница. Народната песен разказва как на Св. Никола "падна му се по море да оди", на Йована "падна му се кметство, богомилство", на Св. Петър "райските ключове", а на Св. Илия – “падна му се летни гръмотеви, падна му се летни трескавици”.

В различните краища на България преданията и вярванията за св. Илия са различни, но в основата на всички е поверието, че той е покровител на светкавиците и гръмотевиците. Затова е наричан и Гръмовник.

 

В едно от преданията смятат Св. Илия за покровител на змейовете. Заедно с тях той се борил срещу ламите и халите. Легендата за борбата разказва, че змейовете хвърляли огнени стрели и камъни срещу халата - от сблъсъка те се превръщали в светкавици и гръмотевици. Халата се криела навсякъде - в човек, животно, дърво, затова змейовете палели огньове, за да я видят по-лесно. Тя пък пръскала с уста вода, за да се защити, капките падали върху земята като дъжд.

Затова и ако гърми, хората покривали съдовете с вода, че да не се скрие ламята в нея, а майките прибирали дъщерите си за женене, за да не ги види змей и залюби.

 

 

Казват, че гръмне ли, значи Св. Илия се разхожда по небето и дава знак, че ще има плодородие. През зимата гръмотевици няма, защото тогава Свети Илия кара грешниците да строят градове от сняг.

На Илинден по стара традиция се коли най-стария петел в чест на господаря на мълниите. Месят се обредни хлябове "колач за Св. Илия" и "боговица". Трапезата с приготвен петел и погача се прекадява от най-възрастния член на семейството.

Смята се, че ако светецът е сърдит, ще изсипе от ръкавите си наводнения и градушка. Затова на места, за да умилостивят светията, се правят общоселски сборове с курбан - овен, бик или вол.

 

 

На този ден не бива да се работи, нито да се влиза във вода. Вярва се, че на този ден морето се преобръща и взима за курбан на Светията всеки влезнал във водите.

Свети Илия е покровител и на кожарите, грънчарите и пивоварите.

«
Всички