Проекти

Европейски проект „Творчество във възход”

24.09.2014

Столична библиотека в партньорство с Община Медияна и Образователен център Лесковац, Сърбия започва реализацията на голям европейски  проект „Творчество във възход” по Втората покана за Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Координатор на проекта е НПО „Младежки порив за бъдещето”, България. Проектът е на обща стойност 131 373,63 евро, а продължителността му е от ноември 2013 г. до октомври 2014 г.

Основната цел на проекта е да се изгради и подобри капацитета на местните  институции и гражданското общество, за да се оползотвори пълноценно богатия културен и творчески потенциал за растеж и конкурентоспособност в трансграничния регион чрез изграждане на модел за сътрудничество, чрез който културната/творческата индустрия да се превърне в атрактивен сектор на заетост, особено за младите хора. Проектът също цели да спомогне за:

•    Укрепване на местните институции и културни структури за повишаване на привлекателността на региона чрез създаване на съвместен модел за сътрудничество фокусирани върху творчеството и артистичните изяви като носители на регионалното развитие и благополучие;
•    Развитие на икономиката на трансграничния район в подкрепа на човешкия капитал, по-специално за разгръщане на креативността на младежите и учениците, както и кариерата на младите творци;
•    Насърчаване на традиционната и съвременна културна и творческа индустрия като актив за трансграничния регион, и от гледна точка на туристическата атрактивност и устойчива икономика;
•    Повишаване на чувствителността на институциите относно връзката между художественото изразяване и икономическото развитие на региона, особено по отношение на заетостта и предприемачеството в творческия сектор и свързаните сектори като туризма.

Мисията на проекта кореспондира с основните приоритети на Стратегията за развитие на културата в София (2013-2023 г.) за ефективно взаимодействие между местна власт, общински културни институти, образователни институции и НПО в областта на изкуството и формирането на нови действени регионални културни политики.

Проектът е насочен главно към младите хора – студенти, ученици и техните преподаватели, както и към творците и експертите в областта на културата, местните власти, културните и образователните организации.

Основните дейности по проекта включват:
•    Творчески лаборатории и работилници за 120 ученици от средните училища в София, Монтана, Медияна, Лесковац.
•    Учебни посещения на студенти от вузовете по изкуства под наслов „Сподели изкуството”.
•    Създаване на блог на проекта. 
•    Организиране на фестивална седмица „Творчество във възход” с представяне на различни съвместни литературни, музикални, арт и филмови творби и проекти, създадени от младите хора по време на двустранните визити в България и Сърбия.
•    Провеждане на заключителна изложба и конференция в София „Говорещо изкуство”.

Проектът е в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 г.

 

 

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«
Всички