Новини

Емануил Попдимитров и Ньойският договор

27.11.2014
Емануил Попдимитров е роден в разделеното на две след Ньойския договор босилеградско село Груинци в семейство на трето поколение свещеници и затова е назован Емануил “вървящ с Бога”. Баща му, свещеник Димитър Захариев, през 1937 г. е бил застрелян с ловна пушка от сръбска засада край границата. 
Поетът става революционер, когато разбира, че избягалите от Западните покрайнини негови сънародници не намират в България разбиране от управляващите среди за икономическо и човешко съществуване и че много от тях са неподготвени да разберат вътрешните борби в майката родина, изпаднала след Ньойския договор в икономическа и духовна нищета. 

«
Всички