Изложби

Документална изложба „Фолклорен летопис на София“

16.04.2018
Документална изложба „Фолклорен летопис на София“

В рамките на „Дни на нематериалното културно наследство (НКН)”, които се провеждат в Столична библиотека, представяме документална изложба от фондовете й „Фолклорен летопис на София“. Тя включва редки книги, периодичен печат, грамофонни плочи и албуми, посветени на фолклорните традиции в София и софийския регион.

„Бащино огнище не оставяй, стари обичаи не презирай”. Това е мотото, което Георги Сава Раковски поставя на книгата си „Показалец или Ръководство как да се изискват и издирват стари черти от нашия бит, език и… прочия” – първата българска методика за събиране на фолклорни артефакти. Книгата му е издадена през 1859 г. в Одеса. В предговора й Раковски изтъква целта на труда си – да възстанови културата на древните българи чрез старите писмени паметници и съвременния народен бит и култура. Просветителската му идея е намира реализация в делото на братя Миладинови, Петко Славейков, Кузман Шапкарев, Димитър Молеров, безбройните сътрудници на започналия да излиза през 1889 г. Сборник народни умотворения. На Михаил Арнаудов, Димитър Маринов, Христо Вакарелски дължим първите големи научни трудове по етнология. Не бихме могли да изброим имената на многобройните изследователи и събирачи на богатото ни фолклорно наследство, работили през последните десетилетия, благодарение на които  са  описани и запазени образците на устното народно творчество, обичаи и традиции.

В Столична библиотека съхраняваме богата сбирка от такива материали – книги, периодика, албуми, ноти, плочи. С настоящата изложба показваме малка част от колекциите си. Във витрините сме подбрали по-стари и редки издания – първия том от Сборник народни умотворения 1889, сборника на Братя Миладинови от 1861, сборника на Стефан Веркович от 1860 г.(от колекцията ни Кирил Христов), Ключ болгарского языка на Георги Раковски 1880, ръководството на Стефан Бобчев1883 г (от колекцията ни Константин Стоилов), трудове на Михаил Арнаудов, Мариана Дабева, Рачо Славейков. Акцентирали сме на образци и изследвания върху фолклора на София и Софийско, като с гордост представяме и книгата, издание на Столична библиотека „Традициони календарни празници в София”. Особено интересни са факсимилните отпечатъци, представени в таблата на народни произведения за деца поместени в детския периодичен печат, архива на който пазим в Столична библиотека.

     С фондовете си, съхранени през годините и постоянно допълвани с нови издания, посветени на народните ни традиции, успяваме  не само да задоволим търсенията на многобройните ни читатели – ученици, студенти, учени, но и с гордост да заявим, че пазим и популяризираме тази част от културното ни наследство, което през годините ни е съхранило като народ.

«
Всички