Изложби

Дни на Световния океан

20.07.2015
Дни на Световния океан

Световния океан - това е общото название на непрекъсната водна обвивка на Земята, включваща всички океани и морета. В действителност има само един океан, защото всички океани са свързани и образуват едно голямо водно цяло. Всички заливи и морета също са свързани към всеки океан и се смятат за част от него. Световният океан покрива над 70 процента от повърхността на Земята. Това огромно водно пространство възпроизвежда повечето от кислорода в атмосферата, предоставя ни храна, транспорт и забавление.

На 3 етаж в Столична библиотека може да видите изложбата, с която се отбелязват "Дните на Световния океан". Заповядайте!

     

 

«
Всички