Изложби

Дни на имунологията

09.07.2015
Дни на имунологията

Имунологията е медико-биологична наука, която се занимава с изследвания на различните аспекти на имунните системи на организмите. Тя изучава физическите, химическите и физиологичните характеристики на компонентите на имунната система на клетъчно ниво, които не са обвързани с конкретен орган, а циркулират или се намират в различни тъкани из цялото тяло.

Най-ранното споменаване на концепцията за имунитета датира към 430 година пр.н.е.

Но едва през 19 и 20 век била развита научната теория за него и от тогава датира и клиничната имунология. Това е бързо развиваща се наука. У нас се преподава на студенти от 1994 г. и е основна медицинска специалност.

На 3 етаж в Столична библиотека може да видите изложбата, с която се отбелязват "Дните на имунологията".

 
     
 

 

«
Всички