Проекти

Дискусионен форум „Сигурност и безопасност на жените и момичетата в столицата”

16.11.2016

На 21 ноември 2016 г., понеделник , от 16:30 до 18:30 ч. в Столична библиотека, зала „София“, ще се проведе дискусионен форум на тема „Сигурност и безопасност на жените и момичетата в столицата“. Форумът е част от проекта „Равенство за местно развитие - приносът на общността“ на фондация „Център за изследвания и политики за жените“ и Столична библиотека. Проектът е финансиран от Столична община, Програма Европа 2016 .

Дискусията има за цел да даде възможност на обществеността, експертите и местните власти да обсъдят успешни национални и европейски практики за прилагането на политиките по равнопоставеност на половете и да намерят решения на някои от важните проблеми, свързани със сигурността и безопасността на жените и момичетата в такъв мегаполис като София.

Дискусията дава началото на активен граждански диалог, който да допринесе за подобряване на местните политики, насочени преференциално към жените и към мъжете в столичния град за повишаване на качеството им на живот и за насърчаване на джендер политиките, провеждани от общинските власти.

«
Всички