Проекти

Дискусия "Превенция и борба срещу социално значимите заболявания в областта на репродуктивното здраве" в Столична библиотека

09.11.2016

На 7 ноември 2016 г. в Столична библиотека се проведе дискусионен форум "Превенция и борба срещу социално значимите заболявания в областта на репродуктивното здраве" по проект "Равенство за местно развитие - приносът на общността" на фондация "Център за изследвания и политики за жените” и Столична библиотека. Проектът е финансиран от Столична община, Програма Европа 2016.

В дискусията взеха участие проф. д-р Здравка Валерианова, ръководител на Националния раков регистър, Евгения Александрова (Адърска), председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, Татяна Кметова, директор на ЦИПЖ и Юлия Цинзова, директор на Столична библиотека.

Татяна Кметова акцентира в изказването си, че често политиките, насочени към здравето, социалното и културно битие се формулират общо, без да се отчита факторът пол и това поражда сериозни различия при тяхното осъществяване. За профилактиката, която придобива все по-голямо значение в борбата срещу раковите заболявания, защото този тип заболявания нарастват не само в България, но и в глобален мащаб, говори проф. д-р Здравка Валерианова. Г-жа Юлия Цинзова представи опита на Столична библиотека за превантивни грижи за женското здраве на 115-те колежки от общо 130-членния библиотечен колектив и за резултатите от въведените от Столична община редовни безплатни мамологични прегледи. Бяха обсъдени добри практики от София и Глазгоу за разработване на регионални програми за женско здраве, в които участват местни власти, профсъюзи, НПО. Участниците в дискусията се обединиха около идеята да се създаде общински скринингов регистър на територията на София и това да бъде първата стъпка към създаването на национален скринингов регистър.

Дискусията даде началото на активен граждански диалог, който да допринесе за подобряване на местните политики, насочени преференциално към жените и към мъжете в София за повишаване качеството им на живот и за насърчаване на джендер политиките, провеждани от общинските власти.

 

«
Всички