Изложби

Дигитално издание на Андерсен от колекциите на Столична библиотека

31.03.2021
Дигитално издание на Андерсен от колекциите на Столична библиотека

През 1896 г.  в превод на Ив. Ст. Андрейчин излиза първият сборник с приказки на Андерсен. Титулната му страница съдържа следната информация: „Х. К. Андерсен. Избрани прикаски (с портрета и биографията на автора), преведени от Ив. Ст. Андрейчин, София, 1896 г.

 

Дигитално издание на Андерсен от колекциите на Столична библиотека

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«
Всички