Проекти

Дигиталната култура в библиотеката

03.02.2015

В проекта „Дигиталната култура в библиотеката - начини за привличане на нова аудитория”, който се проведе в ОКИ Столична библиотека, участваха четирима доброволци в рамките на девет месеца. Това бяха Занда Пилате от Латвия, Мария Кристине Линет от Дания, Димитриос Хол от Гърция и Висенте Алонсо Естебан от Испания. Проектът имаше за цел да подобри видимостта на Столична библиотека в Интернет пространството, като се наблегне на  голямото значение на библиотеките за националната и личностна идентичност. Основната идея бе чрез насърчаване на четенето да бъдат открити нови читателски аудитории и чрез Интернет библиотеката ни да стане още по-популярна сред младите хора. Водени от убеждението, че уеб културата има място във всяка обществена институция, създадохме среда, в която доброволците се чувстваха автори и бяха в постоянен контакт с новите публики, които самите те привлякоха. 

Проектът на Столична библиотека имаше за цел да популяризира дейността на организацията и да привлече нова публика чрез широко отразени в Интернет инициативи. В осъществяването на дейностите му се съдържа критерият за публичност. За нас е от значение, че целите на проекта напълно се припокриха с очакваната публичност на резултатите. Столична библиотека осигури публичност на проекта чрез:

- Официалния сайт на организацията, в който редовно се публикува информация относно етапите на проекта. Блогът беше своеобразен дневник на ЕДС.

- Профила на библиотеката в социалните мрежи;

- В Youtube клипове, презентиращи библиотеката и „Green Library”;

- Блогът на библиотеката има редовни посетители сред младите хора, които следят с    интерес впечатленията на доброволците;

- Медийните ни партньори от програма „Хоризонт” на БНР, БНТ /интервюта в Денят започва с култура, „Закуска на тревата”, Сутрешен блок’’, медийна група “Bulgaria On Air”, телевизия Европа; студентско радио”Реакция”;

- Официална страница на Дирекция „Култура” на Столична община;

- Разпространение на продуктите от проекта /аудио-визуални материали/, презентации и интернет, плакати, винили, флаери.

Желанието на целия екип бе да спомогнем за популяризирането на младежките проекти, които основно се разработват от неправителствения сектор и не са достатъчно познати от определени държавни институции. Тъй като имаме предишен опит като приемаща страна, ще бъдем по-успешни в популяризиране и разпространение на резултатите и ще използваме знанията, които сме натрупали досега.

По отношение на разпространението на резултатите можем да твърдим, че идеите на доброволците бяха приети еднакво добре както от читателите ни, най-вече от младежката аудитория, така и от колегите, които ще прилагат идеите им в бъдещи уъркшопове. Доброволците работиха по презентации и дигитални проекти за детско творческо писане, които станаха част от кампаниите „Забавното лятно четене” и „Лятното четене”, провеждани в Американ корнер, а и филмовите прожекции, последвани от дискусии привлякоха много нови читатели.

Ако трябва да обобщим ползите от едс програмата, то най-важното за нас е, че доброволците придадоха цвят на библиотеката, активизираха възрастните читатели, научиха младите да пишат разкази, /имаме издадена книга с разкази за тийнеджъри/, усъвършенстваха своите комуникационни и организаторски способности, в резултат на което днес в библиотеката работят десетки нови доброволци.

Резултатът от нашата усилена работа е номинирането ни за най-добър проект и посрещаща институция в България и очакваната висока оценка от награждаването на ЕДС проектите в Брюксел.

«
Всички