Софийски акценти

Дарение за отдел „Краезнание”

05.06.2015
Дарение за отдел „Краезнание”

Инж. Васил Калканджиев и Даниела Калканджиева, автори на „Българският университет и науката”, дариха екземпляр от книгата си на отдел ”Краезнание” в знак на благодарност за оказаното съдействие при намирането на материалите.

 

«
Всички