Новини

Дарение от проф. Мишел Албер- Ванел

27.04.2015
Дарение от проф. Мишел Албер- Ванел

На 18 април 2015 г. на научната сесия за опазване на паметниците на културата, проведена в Столична библиотека, известният теоретик по цветознание проф. Ванел подари своите книги „Духът и материята“ и „Тайните на цветната аркана“ с автограф.

 

Професор Мишел Албер-Ванел е преподавател в Националното висше училище по декоративни изкуства в Париж. Изследва въпросите на светлината в академичното градче Ла Вийет. За проф. Ванел изкуството и науката са две основни направления и той се опитва да постигне синтез между тях. В книгите му се задават въпроси за връзката между духа и материята; за символиката на цветовете.

 

Проф. Албер-Ванел: „Всъщност, една картина, пейзаж, дизайн обект, архитектура... са нищо друго освен цветови комбинации.“

     

«
Всички