Новини

Дарение от Българското сдружение на родовете от Македония

24.03.2015
 Дарение от Българското сдружение на родовете от Македония

Българското сдружение на родовете от Македония дари на Столична библиотека новоизлязлата книга от Кузман Шапкарев „Проект за историко-хронологическа таблица на най-забележителните исторически събития от сътворението на света до днешни дни, черпан из разни хронологически и исторически съчинения и натъкмен от К. А. Шапкарев” .

«
Всички