Съобщения

COVID -19 Противоепидемични мерки в Столична библиотека

07.02.2021

Уважаеми читатели,

Напомняме ви, че библиотеката работи при спазване на следните противоепидемични мерки:

         Потребителите влизат в библиотеката с поставена защитна маска за лице, дезинфекция на ръцете и спазване на физическа дистанция от минимум 2 м ;

         Предоставени са дезинфектанти пред всички библиотечни зали за задължителната дезинфекция на ръцете при връщане и заемане на литература;

         Всички върнати библиотечни документи подлежат на задължителна карантина от 72 часа;

         Достъпът до сградата на библиотеката се осъществява през отделни вход – изход, които са обозначени с табели;

         В часовете за дезинфекция на залите нови посетители не се допускат, а тези, които в момента са в залите, могат да изчакат на място;

         Читалните зали и залите за свободен достъп са отворени при заетост на местата до 30% от общия им капацитет;

         С оглед избягване на продължителен допир с книгите в залите на свободен достъп, библиотекари-експерти помагат на читателите в избора на заглавията;

         Предоставена е възможност за онлайн информационно обслужване на посочените от библиотеката електронни адреси.

               Пълният текст на Правилата е достъпен на www.libsofia.bg.

«
Всички