Софийски акценти

Ценните книги в Столичната библиотека

01.07.2019
Ценните книги в Столичната библиотека

Справочен енциклопедически речник от библиотеката на Денкоглу

 

Ив. Н. Денкоглу е един от най-щедрите благодетели в предосвобожденска България и най-вече на град София. Със свои средства (30 хил. гроша) през 1849 г. построява училище в София в двора на църквата „Св. Крал“ (дн. „Св. Неделя“), за което през следващите години нееднократно изпраща учебни помагала – географски карти, глобуси и руски книги. При идването си в България през 1857 г. осигурява допълнителни суми за неговото ремонтиране и разширяване. Цялата си библиотеката от около 600 тома Ив. Денкоглу оставя също на софийските училища. По време на Руско-турската война 1877 – 1878 г. училището в двора на храма „Св. Неделя“ е превърнато в турска военна болница, която изгаря. Но книгите от училищната библиотека са пренесени преди това в дома на софийския първенец Хаджи Мано Стоянов и така са спасени. След Освобождението те служат за основа на Народната библиотека, без да бъдат дарени и инвентирани, само временно съхранени. След 1883 г. са върнати отново на училището, където се съхраняват в отделно помещение. През 1942 г. комисия от библиотекари от Столичната библиотека подбира от училищните библиотеки в града по-ценни издания, за да бъдат съхранявани и запазени, а и ползвани от повече читатели. Сред тях е и библиотеката на Иван Денкоглу, която според описа от Народната библиотека възлиза на 1176 тома (В. Йорданов История на Народната библиотека в София 1930 г. с. 57). За съжаление по време на бомбардировките през 1944 г. сградата на библиотеката на пл. „Бански“ изгаря заедно с 40 000 книги, които не са евакуирани. Сред тях са и книгите, дарени от Денкоглу. През 2019 във фонда на Столичната библиотека беше намерен запазен екземпляр от сбирката „Денкоглу“ – том 12 от „Справочный энциклопедическiй словарь“, С. Петербургъ, 1847 – 1855 г., издание К. Край., под редакцията на А. Старчевски. Само по себе си това издание е интересно, тъй като това е първата руска енциклопедия отпечатана в цялост. Интересен е и фактът, че томовете не са издавани последователно и така т. 12 е от 1847 г., а т. 4 и т. 9 ч. II са от 1855 г., т. 7 от 1853 г. Според спомените на Величко Вълчев и Елка Симеонова, работили в Библиотеката през 1944 г., и тогавашния директор, книгите, оцелели по време на пожара, са справочниците (евакуирани в с. Драгалевци), новите книги, книгите у читатели, една малка част по чудо запазена на тавана на библиотеката и друга в мазето на близка сграда – общо около 10 000 тома. Намереният том явно е една от тези книги, съхраняван в основното книгохранилище на Столичната библиотека.

«
Всички