Изложби

България: съкровище на словото

05.05.2017
България: съкровище на словото

Изложбата е съвместно с Института за литература при БАН и разкрива богатите книжовни традиции на България и показва художественото и жанрово многообразие на старобългарската култура. Преобладаващият брой от старобългарските ръкописи се съхраняват в чуждестранни книгохранилища – в Италия, Сърбия, Русия, Англия, Света гора, Синайския манастир „Св. Екатерина“ и др. и в тази изложба изображения от тях се показват за пръв път.

Изложбата включва най-значителните паметници, изписани с глаголица: Асеманиево евангелие, Зографско евангелие, Мариинско евангелие, Клоцов сборник, Синайски псалтир, Синайски евхологий, Рилски глаголически листове и др., които са свързани с най-ранните преводи на славянските апостоли. 

Присъстват образци от украсата и оформлението на най-важните кодекси от ХII–XIII в.: Добромирово евангелие, Слепченски апостол, Битолски триод, Болонски псалтир, Добрейшово евангелие, Радомиров псалтир, Шафариков апостол, Орбелски триод и др. Изключителен принос за тези пана имат монасите от Зографския манастир, които предоставиха изображения от ръкописната сбирка.

Заповядайте на 11 май 2017 г. от 11:00 ч. в Столична библиотека!

«
Всички