Новини

България от Сан Стефано до Ньой

25.11.2014
България от Сан Стефано до Ньой
Във връзка с 95-та годишнина от Ньойския договор поместваме картата на  България от Сан Стефано до Ньой. С подписването на Ньойския договор от България е откъсната площ от 11 278 кв. км., в която влизат Южна Добруджа, Западните покрайнини - Царибродско, Босилеградско, Струмишко и Беломорска Тракия.

«
Всички