Книжовно наследство

Библиотеката на д-р Константин Стоилов представя

17.10.2014
Библиотеката на д-р Константин Стоилов представя

На 15 октомври се навършиха 180 години от рождението на Петър Василев Оджаков - български просветен деец, юрист и фолклорист, участник в националосвободителното движение.

Роден е на 15 октомври 1834 г. в Лясковец и умира в Русе на 31 юли 1906 г. Работи като учител в периода 1858-1866 г. Съратник на Георги Раковски при издаването на вестник „Българска дневница“ 1859 г. През 1870 г. завършва право в Юридическия факултет на Новорусийския университет в Одеса. Става секретар на Българското благотворително общество в Кишинев. През 1871 г. издава в Одеса книгата „Наука за песнотворчество и стихотворство. Учебник за в по-главните общински български училища“. По време на Руско-турската война 1877-1878 г. е военен кореспондент на „Одеский вестник“. Автор е на „Българска граматика“ - предназначена за военнослужащите от Действуващата руска армия на Балканския полуостров. Член е на българската делегация при подписването на Санстефанския мирен договор между Русия и Османската империя. Служи в Съдебния отдел на Временното руско управление в България 1878-1879 г.

След Освобождението работи като прокурор, съдия и адвокат. Взема дейно участие в държавния преврат от 1881 г., който довежда до временното отменяне на Търновската конституция. Автор е на научни изследвания по българско обичайно право. От 1884 г. е действителен член на Българското книжовно дружество.

Три от неговите книги, които Столична библиотека притежава, се намират в Библиотеката на д-р Константин Стоилов:

  1. История на българското право: Опит за научно изследование обичайното и писано българско право, т. е. народния живот от най-стари времена до днес: Ч. 1-2. - Видин, 1893-1894.
  2. Обичайно наследствено право: Критико-историко-сравнително изследвание въобще и в сравнение със Законопроекта за наследование по закону в особености. - Русе, 1885.
  3. Касационно съдебно ръководство към Временните съдебни правила 24 авг. 1878 г. - Русе, 1887.


   
 

 

«
Всички