Библиотекар за един ден

Библиотекар за един ден 25.04.2016 г.

26.04.2016
Библиотекар за един ден 25.04.2016 г.

Днес ученици от "Професионална гимназия по електротехника и автоматика", участваха в инициативата, "Библиотекар за един ден".

«
Всички