Съобщения

Безплатен достъп до дигитални услуги и ресурси

22.03.2021

 

Уважаеми читатели,

    Във връзка със заповедта на Министъра на здравеопазването, Столична библиотека преустановява обслужването на читателите на място в библиотеката и нейните филиали от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл.

 Предлагаме Ви безплатен достъп до всички дигитални услуги и ресурси на Столична библиотека. 

Дигитални платформи:

  • Дигитална платформа „Сердика“ - безплатен интернет ресурс  на дигиталното съдържание, което библиотеката създава на адрес: https://serdica.libsofia.bg/
  • Дигитална платформа „Българската литературна класика - знание за всички” с 208 хил. електронни копия на ръкописи, книги, статии от периодични издания за и от 13 български класици на адрес: http://bglitarchives.org/
  • Регина статии „Обединени информационни ресурси - статии от периодични издания” с достъп до библиографска информация за над 80 заглавия от българския периодичен печат за периода 1996-2012 г. на адрес: http://sbb.ilib.primasoft.bg/
  • Своден каталог Регина - обединен каталог на Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив, Столична библиотека, Регионална библиотека "П. К. Яворов" Бургас, Регионална библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново с информация къде се намира всяка книга на адрес: http://ruc.ilib.primasoft.bg/

Предлагаме Ви от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл. безплатно сканиране до 30 страници на части от книги, сборници и периодични издания на e-mail: libsofsbio@libsofia.bg Поръчките се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. и се изпълняват в рамките на три работни дни.

Американският център предоставя достъп към висококачествени чужди информационни източници, които не са налични безплатно в Интернет, но са достъпни за читателите на Столична библиотека. eLibraryUSA e виртуална библиотека на Международния информационен отдел на Държавния департамент на САЩ с висококачествени информационни ресурси и пълнотекстови бази данни, до която читателите на Столична библиотека имат достъп. Може да заявите парола за достъп до тези ресурси от дома като изпратите заявка в свободен текст на e-mail: amcorlib@gmail.com и задължително включете: № на читателска карта; име, презиме и фамилия; с каква цел ще използвате източниците.

 

 

 

«
Всички