Проекти

„Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“

25.10.2016

„Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“

Лектории, изложба и филм по проекта

http://bglitarchives.org/

 

През последната седмица на месец октомври в поредица от събития ще бъдат представени резултатите от работата по проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“, реализиран от Института за литература при БАН в партньорство със Столична библиотека и Националния литературен музей по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 

На 22 октомври 2016 г. от 11:00 ч. в 123 СУ „Стефан Стамболов“ в София се проведе първата от поредицата заключителни лектории, в която учени от Института за литература представиха ценни архивни материали (ръкописи, писма, снимки, лични документи, юбилейни листове и първи публикации), както и предмети, вещи, дрехи и др. от архивите на 13-те български писатели класици, фокус на проекта: Иван Вазов, Петко Славейков, Пенчо Славейков, Михалаки Георгиев, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Фани Попова-Мутафова, Елин Пелин, Никола Вапцаров и Димитър Димов. Членове на Сдружение „Рома Верситас“ запознаха с дигитализирани по проекта материали, свързани с литературата и културата на българското ромско население през ХХ век. 

На 29 октомври от 11:00 ч. в Нова конферентна зала (Огледалната зала) на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе втора лектория, съвместно организирана с Асоциацията на учителите по български език и литература и фондация „Заедно в час“. Лекториите имат за цел да предложат нови и интригуващи подстъпи към живота и творчеството на писателите, да насочат към възможности за използването на архивните материали в образователния процес, да приближат литературната класика към разбиранията и интересите на широка и разнородна аудитория.

На 26 октомври 2016 г. от 18:00 ч. в Столична библиотека ще се открие изложба, която в 30 постера ще представи малко известни и любопитни документи от архивите на 13-те писатели, уникалната архивна сбирка на детския периодичен печат до 1944 г., съхраняван в Столична библиотека, както и издания (книги и периодичен печат) на съвременната ромска култура.

На 31 октомври 2016 г. от 11:00 ч. в Медия център на БНР ще бъде проведена заключителна лектория, която ще запознае с резултатите от работата по проекта, и ще бъде представен 30-минутен филм, разказващ за най-интересните непознати културно-исторически обекти от проучените архиви.

Над 200 000 са дигитализираните документи и вещи от фондовете на 13-те писатели, които ще представя напълно безплатно в уникално уеб базирано хранилище порталът „Българската литературна класика– знание за всички“, създаден в резултат от работата по проекта. Профилите на класиците ще бъдат обогатени и чрез литературоведски статии, които актуализират познанието за творчеството им, както и чрез уникален библиографски каталог на публикациите от и за тях в българската периодика. Архивната сбирка на детския периодичен печат, съхраняван в Столична библиотека, ще бъде представена в 50 000 дигитални копия. Специален раздел на хранилището ще съдържа богат дигитален фонд с художествена литература и хуманитарни изследвания на българския ромски етнос (книги, периодични издания, снимки). Порталът и цялото дигитално съдържание на проекта се базират на модерните мощни сървъри  на Столична библиотека. Проектът включва още изработването на виртуални колекции, помагала с учебно-приложен характер, мултимедийни презентации.

 

«
Всички