Съобщения

Американският център предлага достъп до електронни ресурси от дома

17.03.2021

Американският център предоставя достъп към висококачествени чужди информационни източници, които не са налични безплатно в Интернет, но са достъпни за читателите на Столична библиотека. По време на COVID-19 пандемията можете да заявите парола за достъп до тези ресурси от дома. Изпратете заявка в свободен текст на amcorlib@gmail.com като задължително включете: № на читателска карта; име, презиме и фамилия; с каква цел ще използвате източниците.

 
 

 

«
Всички