Съобщения

Актуализиране на каталога на Столична библиотека

15.08.2018

Уважаеми читатели,

Каталогът на Столична библиотека е в процес на актуализиране. Възможно е временно част от функциите му да не бъдат достъпни.

При необходимост от информация може да се обадите на телефон 02/80 15 904.

«
Всички