Събития

170 години от рождението на Иван Вазов в Детския център

02.07.2020
170 години от рождението на Иван Вазов в Детския център

По случай 170 годишния юбилей на Патриарха на българската литература Детският център с хаштаг #сУмиРазумНадариме споделя в социалните мрежи на Столична библиотека оригинални клипове на деца, рецитиращи любими стихове на Иван Вазов.

Ако и Вие искате да участвате в тържественото отбелязване на юбилея на великия писател , може да изпращате клиповете си, качени в dox.bg, споделени с имейл duo1@abv.bg.

Приживе Иван Вазов издава само една книжка за деца. Това е сборникът "Стихотворения за малки деца", издаден от Д.В.Манчов като притурка към "Бащин език", Пловдив, 1883 година. Пред приятеля си Иван Д.Шишманов Вазов споделя: "Манчов ме помоли да му напиша и една малка сбирка стихотворения за деца и аз приех. Поръчката извърших в Сопот, гдето бях отишъл за три дни на разходка."

Сбирката съдържа 43 стихотворения. Някои от тях Вазов е писал доста преди 1883 година. В тази сбирка са включени редица Вазови стихотворения, влезли в златния фонд на българската поезия за деца: "Училище", "Овчар", "Кон", "Сватба", "Отечество", "Уловена птичка" и други.

Сбирката "Стихотворения за малки деца" претърпява за единайсет години седем издания (!)- нещо изключително за нашата детска книжнина и до ден днешен. След 1894 година Вазов не пише други книги специално за деца и юноши.

Едни от най-хубавите издания на произведенията за деца от Иван Вазов може да видите изложени в Детския център на Столична библиотека.

  

  

 

«
Всички