Събития

143 години от рождението на Пейо Яворов

12.01.2021
143 години от рождението на Пейо Яворов

На 13 януари 1878 г. в град Чирпан е роден големият български поет, драматург и революционер Пейо Яворов.

„Сам поет на страхотни изживявания и дълбоки съзерцания, Яворов беше по-близко до смъртта, отколкото при живота. Близко до отрицанието, той работеше в тайните на битието. И там е неговата сила – сила на безгранично поетическо откровение..."  - споделя Стоян  Михайловски

 

Представяме ви редки и ценни книги от фонд Книжовно наследство на Столична библиотека – от Пейо Яворов и посветени на него. Екземплярите са с посвещения, автографи и от лични колекции. Първите издания на „Безсъници" от 1907 г., „Когато гръм удари как ехото заглъхва" от 1912 г., „Хайдушки копнения" от 1909 г. и „Подир сенките на облаците" от 1910 г. , като последните две са екземпляри от личната библиотека на друг наш голям поет – Кирил Христов и са с автограф от автора. „Когато гръм удари как ехото заглъхва" е един от двадесет и пет екземпляра от изданието, лично подписани от Яворов.

 

Избрахме да споделим с вас стихове от стихосбирката „Безсъници", която несъмнено и окончателно проправя пътя към модерната българска лирика и утвърждава Яворов като едно от големите имена в литературата ни.

 
 

 

   

   

«
Всички