Книжовно наследство

100 години от смъртта на Яворов

28.10.2014
100 години от смъртта на Яворов

“… П. К. Яворов, който завърши така трагично своя живот, има тая странна и удивителна съдба, че бе велик и нещастен. На нас, които оставаме подир него, името му ще звучи в душите ни със спомените на едно страшно минало. То ще извиква виденията на безсънни нощи, ужаса на поледените води, отразили куршумената безкрайност на небето, прохладния дъх от ангелски криле, утринния празничен звън на душата и предчувствията за смъртта. И ще говори на душите ни със силата на измъчената съвест за безплодността на човешките усилия, за апатията на нашето време без вяра и за непонятността на сърцата. Защото в дните на неговата пролет, когато като едва видимите вечерни изпарения на реката са се отделяли потаените въжделения от сърцето му, той е бил така самотен и непознат, както и по-късно, когато славата на поета му е звучала като обидно и жестока дума…”

                                                                                                                                                                                              В. Добринов

               

     Във фонда на Редки и ценни издания на Столична библиотека се съхраняват уникални издания на Яворов с неговия автограф.

 

     
   

 

«
Всички