Събития

"Поезия без карантина" - Силвия Чолева

05.04.2020

Днес в "Поезия без карантина" ви представяме стихотворение на Силвия Чолева.

 

Утре наш гост ще бъдe Иван Христов.

Поезията лекува, тя е антидот на страха, четете я, но внимавайте, има много литературен боклук и малко качествени стихотворения. Избирайте внимателно!

 

Силвия Чолева

 

Това е едно малко стихотворение

В него не става дума за световните проблеми и политиката

Нито за философския камък или съвременната философия

Нито за вселената и бъдещия живот на Марс

Нищо нищичко не се споменава за античността и големите цивилизации

Неекологично е замърсява спокойствието

Нелюбезно и политически некоректно

То е съвсем обикновено стихотворение

Просто се държи естествено

Не употребява сложни думи

Отплесва се и не следва логиката

Разсеяно е

Прекалява с непозволени субстанции

А като реши да се стегне

Обръща се с гръб да си дояде супата

Най-вече го занимава същността на нещата

Върти се около любовта и смъртта

Омръзнали на всички

Които още четат

Гледа в нищото и вижда следи

От други такива стихотворения

И както е почнало отникъде

Наникъде свършва

 

 

 

 

«
Всички