Събития

"Поезия без карантина" - Роман Кисьов

31.03.2020

Днес в "Поезия без карантина " ви представяме послание и стихотворение на Роман Кисьов.

 

Очаквайте утре поетичната творба на Анжела Димчева "Очите на Йерусалим".

На читателите на Столичната библиотека пожелавам най-вече здраве (физическо, психическо и духовно), както и сила за преодоляване на всеки страх в това трудно време на изпитания за всеки отделен човек, както и за обществото като цяло! Читателите са духовни хора, хора, подвластни на Словото, и затова се надявам и те да бъдат пример на отговорност в съхранението на живота, във взаимопомощ и съпричастност в утехата и съпротивителните сили на личностния и обществения организъм срещу Кризата!Повече от всякога сега се нуждаем от единение, чрез Вярата, Надеждата и Любовта!
 
Роман Кисьов
 
 

ПОСЛЕДНА ДУМА

 

Знаеш ли коя ще е твоята
последна дума в този свят? 
– пита ме Ангелът на думите –
Не знаеш. Затова
нека всяка твоя дума бъде
сякаш е последна…
Поезията винаги е
последна дума в този свят
и начало на нови светове –
каза Ангелът на думите
и отлетя…
 
Тогава пред мене застана
Ангелът на смъртта
без дума да отрони…
 
В неговото бездънно мълчание
аз дочух
моята последна дума –
Поезията.
 
Роман Кисьов
                                                                                            

 

«
Всички