Съобщения
Безплатни читателски карти за Деня на София
Безплатни читателски карти за Деня на София

По случай 17 септември – Ден на София – Столична библиотека, освен участието си в кампанията „Зареди карта – стани читател“, ще предложи на всички желаещи софиянци безплатни едногодишни читателски карти.

Заповядайте!

Дари книга за читалището в Катрище!
Дари книга за читалището в Катрище!

Благотворителна кампания на Столична библиотека за възстановяване на изгорелия книжен фонд на читалище „Светлина 1956“ в с. Катрище, област Кюстендил

 

Библиотеката на София, както и нейният екип, ще се включат с лични дарения от книги, за да може максимално да се възстановят изгорелите книги.

Приканваме всички наши читатели – настоящи и бъдещи – да се включат в каузата.

Всеки желаещ да дари книга може да я донесе в централната сграда на Столична библиотека, пл. „Славейков“ 4, а ако няма възможност да я донесе, може да даде своята заявка на тел.: 02/8015937 и екип на библиотеката ще дойде да я вземе лично.

Всеки, дарил книга, ще получи подарък от Столична библиотека безплатна читателска карта.

Критерият за подбора на книгите е да бъде от български класици и съвременни български автори в помощ на учениците.

Срокът за набиране на книги е 12 септември 2019 г. до 17:00 ч.

Конкурс за длъжността Библиотекар
Конкурс за длъжността Библиотекар

Задължения:

 • Длъжността Библиотекар извършва библиотечно и справочно-информационно обслужване на различни категории читатели;
 • Предоставя за ползване на място или за заемане за дома на библиотечни документи от фондовете на направлението;
 • Организира, подрежда и опазва подръчните и справочни фондове на свободен достъп.


Изисквания:

 • Висше библиотечно образование – бакалавър или магистър;
 • Компютърна грамотност;
 • Умение за работа в екип, умение за общуване,емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност, лоялност, честност.

 

Необходими документи:

 • заявление за участие;
 • актуална автобиография;
 • документ, удостоверяващ придобитата образователна степен и квалификация;
 • документ, удостоверяващ придобития професионален стаж.

 

Срок до 30.09.2019 г.

 

Конкурс за длъжността началник сектор „Изкуство“

Задължения:

 • Осъществява общото управление, координация и контрол на дейността.
 • Участва в разработването на стратегии и прилага конкретни действия по управление на пряко подчинените си сътрудници.
 • Създава условия и гарантира за изпълнението на длъжностните изисквания на подчинените си сътрудници и прави предложения за промени в параметрите им, както и участва в процедурите за атестирането им. Използва по своя преценка различни форми на стимулиране, организира продължаващото обучение и квалификация на специалистите в сектора.
 • Участва в съвети, комисии и работни групи, свързани с основните функции на звеното в библиотеката.
 • Изготвя годишни планове и отчети за дейността на сектор „Изкуство“. Изработва технологична документация за сектора.
 • Популяризира дейността на сектора, организира събития съвместно с външни институции, съгласувайки ги с цялостната културна програма на библиотеката.
 • Координира работа на сектора с другите отдели при изпълнението на съвместни проекти.
 • Информира служителите за решенията на ръководството, приема техните предложения за работа и ги предава на съответните отдели или съвети.
 • Организира обслужването на читателите в съответствие с Правилника за обслужване на читателите в Столична библиотека.
 • Организира електронното регистриране на заети библиотечни документи.
 • Организира подреждането и съхранението на библиотечния фонд в сектор „Изкуство“.
 • Участва във вторичния подбор на библиотечни документи;
 • Отговаря за състоянието на всички каталози и картотеки в сектора, обработката и каталогизацията на нотните издания и звукозаписи.
 • Организира и контролира технологичните процеси и операции, свързани с изграждането на автоматизирани информационни бази данни със справочно-библиографската и информационна дейност на сектора. Отговаря за архива на писмените библиографски справки на сектора.
 • Извършва устни справки, използвайки справочния апарат на библиотеката.
 • При необходимост дава на читателите основни библиотечни познания.
 • Контролира пресигнирането, баркодирането и ретроконверсирането на библиотечни документи съгласно с „Инструкция за ретроконверсиране на издадените в България книги“.
 • Обобщава информацията за читателските интереси и я предоставя на направление „Библиотечни колекции“.
 • Приема ново получената литература от направление „Библиотечни колекции“.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образователно ниво – висше;
 • Минимална образователна степен – бакалавър;

Професионален опит – 2 години;

 • опит на сходна позиция е предимство;
 • Добра компютърна грамотност – MC Office, Интернет;

Вид правоотношение и срок на договора:

 • трудов договор със срок на изпитване.

Необходими документи:

 • заявление за участие;
 • актуална автобиография;
 • документ, удостоверяващ придобитата образователна степен и квалификация;
 • документ, удостоверяващ придобития професионален стаж;
 • препоръка от предишен работодател – желателно.

 

Срок на обявата: до 30.09.2019г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: Човешки ресурси – тел.: 8015 960

hr_sb@abv.bg

 

Конкурс за длъжността библиотекар сектор „Изкуство“
Конкурс за длъжността библиотекар сектор „Изкуство“

Задължения:

 • Длъжността Библиотекар извършва библиотечно и справочно-информационно обслужване на различни категории читатели;
 • Предоставя за ползване на място или за заемане за дома на библиотечни документи от фондовете на направлението;
 • Организира, подрежда и опазва подръчните и справочни фондове на свободен достъп.


Изисквания:

 • Висше библиотечно образование – бакалавър или магистър;
 • Компютърна грамотност;
 • Умение за работа в екип, умение за общуване,емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност, лоялност, честност.

 

Необходими документи:

 • заявление за участие;
 • актуална автобиография;
 • документ удостоверяващ придобитата образователна степен и квалификация;
 • документ, удостоверяващ придобития професионален стаж.

 

Срок до 30.09.2019 г.

 

 

Достъпът до дигитална платформа РЕГИНА-ПИ е временно спрян

Уважаеми потребители,

РЕГИНА-ПИ предоставя в Интернет свободен достъп до Своден каталог на притежаваните периодични издания на Столична библиотека, Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Регионална библиотека „П. К. Яворов“ – Бургас, Народна библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново. В момента фирмата изпълнител на платформата разработва по-модерна иновативна технология, за да реализира преминаването на каталога на нова софтуерна платформа.

Информация за изданията от фонда на Столична библиотека, включени в платформата РЕГИНА-ПИ, може да намерите в дигитална платформа „Сердика“ – раздел Периодика.

Приемете нашите извинения за причиненото неудобство.

 

Специализирани библиотечни услуги в изпълнение на Решение № 704

Уважаеми потребители, 

във връзка с изпълнението на Решение № 704 на Министерски съвет от 2018 г. за предприемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, Ви информираме, че Столична библиотека осъществява следните специализирани библиотечни услуги, в съответствие с чл. 52, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки:   

 • Предоставяне на писмена библиографска справка;  
 • Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;  
 • Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;  
 • Достъп да външни мрежови ресурси и бази данни;  
 • Копиране на библиотечни документи;  
 • Публикуване на издания.
Политика за личните данни
Политика за личните данни

Уважаеми потребители,

 

Столична библиотека, като Администратор на лични данни, събира лични данни от всички, които желаят да им бъде издадена карта за библиотеката. Съгласно с чл. 19 от ЗЗЛД задължително се информира физическото лице за необходимостта от набиране на лични данни, категориите лични данни и целите, за които се използват. За издаване на читателска карта е необходимо представяне на лична карта (за лица, навършили 14 години) и заплащане на такса според утвърдения Ценоразпис на услугите в библиотеката. Непълнолетните лица представят и попълнена декларация от родителите за ползване на личните им данни, която може да изтеглите от тук.

Безплатни читателски карти и месец без глоби
Безплатни читателски карти и месец без глоби

Уважаеми читатели и приятели,

По случай професионалния празник на библиотечните и информационните работници на 10 май  до края на работния ден  и на 11 май  до 14:45  всички желаещи може да получат безплатна едногодишна читателска карта за Библиотеката на София.

Столична библиотека обявява месец май за месец без глоби!

Приканваме Ви да върнете просрочени си книги от 10 до 31 май, без да заплащате глоба!

Заповядайте!

За пета поредна година „Библиотекар за един ден“ 
За пета поредна година „Библиотекар за един ден“ 

Уважаеми читатели и приятели,

За пета поредна година направление „Обслужване“ на Столична библиотека Ви кани да влезете в ролята на „Библиотекар за един ден“ по повод 11 май – професионалния празник на библиотечните и информационните работници. След успеха на кампанията през изминалите четири години и тази година ще бъдат обособени две възрастови групи – от 10 до 14 години и от 15 до 25 години.

 

Условия за участие:

 • Необходимо е да сте на възраст до 25 години;
 • Заявете своето желание да се включите в инициативата на e-mail: sb_obs@abv.bg. Изпратете ни трите си имена, възраст, телефон за връзка и предпочитаните от Вас дата и час за участие в периода от 15 април до 20 май (26–29 април, 1 и 6 май са официални празници и неработни дни).

 

Участниците ще влязат в ролята на библиотекари за един ден – ще обслужват читатели, ще се запознаят и ще работят с онлайн библиотечни каталози, бази данни и дигитални платформи, ще извършват справки за търсене на книги и др.

Всички включили се ще получат грамота за участие, безплатна едногодишна читателска карта за библиотеката, а най-добрите ще бъдат отличени с допълнителна награда.

Очакваме Ви!

 
Допитване относно ресурсите и услугите, които Библиотеката на София предлага
Допитване относно ресурсите и услугите, които Библиотеката на София предлага

Уважаеми читатели и приятели на Столична библиотека,

Приканваме Ви да се включите в допитване относно ресурсите и услугите, които Библиотеката на София предлага на потребителите си.

Споделете своето мнение и препоръки като коментар под публикацията за:

 • Онлайн каталога на Столична библиотека;
 • Онлайн услугите, които библиотеката предлага;
 • Дигиталните ресурси на библиотека.

Вашето мнение е важно за нас!

 

Линк към допитването във фейсбук:

https://www.facebook.com/stolichna.biblioteka/photos/a.479414398833293/2157395514368498/?type=3&theater

 

 

 

Конкурс за буктрейлър на любима книга „Книгите говорят“
Конкурс за буктрейлър на любима книга „Книгите говорят“

На втори април 2019 г., Международен ден на детската книга, Столична библиотека обявява конкурс за буктрейлър на любима книга „Книгите говорят“. Конкурсът е предназначен за трите възрастови групи: 1–4 клас; 5–7 клас; 8–12 клас. Краен срок за заявка за участие и предаване на буктрейлърите е 23 април 2019 г. на e-mail: booktrailer_sb@abv.bg.

 

 1. Правила за условията и процедурата по качване на трейлърите:
 • В Конкурса могат да участват отделни ученици или групи от ученици, които трябва да се регистрират чрез формуляр-заявление, изпратен на електронната поща на конкурса /booktrailer_sb@abv.bg/. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на библиотеката;
 • След получаване на входящ номер на заявлението участниците трябва да изпратят и линк с буктрейлърите си, предварително качени в ютубканал до 23.04.2019 г.;
 • Обявяването на наградените буктрейлъри ще се състои на 11.05.2019 г.;
 • Формулярът за записване трябва да се попълни във всяка негова част, като се включват резюме на разглежданата книга и разрешение за разпространение на буктрейлъра.

 

 1. Буктрейлърът: Изборът на книга за преработване е свободен. Условия, на които трябва да отговаря Буктрейлъра:
 • Не трябва да съдържа материал, подлежащ на авторски права и/или права за интелектуална собственост, обвързани с трети лица;
 • Трябва да не е показван никъде до момента;
 • Не трябва да е разпространяван, в противен случай се предвижда изключване от участие в конкурса;
 • Може да бъде на всякакъв език, но ако е на чужд език, трябва да има субтитри;
 • Трябва да бъде плод на самостоятелния труд на ученика/учениците. Преподавателите могат да поощряват и стимулират участника/участниците по време на работата;
 • В името на файла трябва да е вписан регистрационния номер на ученика и заглавието на книгата, която представя;
 • Не трябва да има продължителност над 3 минути, вкл. финалните надписи.

 

 1. Краен срок за изпращане на буктрейлърите до Столична библиотека – 23.04.2019 г.

 

 

формуляр-заявление

тук

Конкурс за длъжността ръководител на направление „Библиотечни колекции“

Задължения:

 • Осъществява общото управление, координация и контрол на дейностите в направлението;
 • Създава условия и гарантира изпълнението на длъжностните изисквания към подчинените си сътрудници и прави предложения за промени в параметрите им, както и участва в процедурите за атестирането им. Използва по своя преценка различни форми на стимулиране, организира продължаващото образование и квалификация на специалистите в направлението;
 • Осъществява подбора на библиотечни документи за обогатяване на библиотечните колекции в координация с обслужващите звена и специализираните отдели в библиотеката;
 • Участва в Дирекционния съвет, други съвети, комисии и работни групи, свързани с основните функции на направлението в библиотеката;
 • Изработва и актуализира „Характеристика на фондовете“ с ръководителите на направления и началник-секторите;
 • Обобщава читателските търсения и със Съвета по комплектуване изработва стратегията за развитие на библиотечните колекции;
 • Организира и координира разкриването и представянето на фондовете на библиотеката чрез електронния каталог;
 • Изготвя годишни планове и отчети за дейността на направление „Библиотечни колекции“ и отговаря за документацията на направлението;
 • Участва в изработването на правилници, инструкции и други видове документи, касаещи дейността на библиотеката;
 • Информира служителите за решенията на ръководството. Приема техните предложения и ги предава на съвети и на ръководството;
 • Участва във вторичния подбор на библиотечни документи;
 • Следи, контролира и координира дейността на сътрудниците от направлението за спазване на всички нормативни актове, инструкции, правила и др.;
 • Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана;
 • Изпълнява всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ;
 • Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на организацията;
 • При необходимост е на разположение и в извънработно време;
 • Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на институцията – инструкциите за безопасна работа и добро обслужване;
 • Повишава професионалната си квалификация.

 

Профил на длъжността:

Вид и равнище на образованието:

Висше библиотечно образование, висше образование с библиотечна квалификация.

Професионален опит:

2 (две) години.

Специални умения:

Техническа компетентност и изпълнение.

Владеене на чужди езици: английски и други западни езици.

 

Необходими документи:

 

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 

Срок на обявата: до 6.03.2019 г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: тел. 02 986 21 69

 

 

Удължаване на срока за Първия национален конкурс за пътепис-приключение на името на Милка и Емил Коралови
Удължаване на срока за Първия национален конкурс за пътепис-приключение на името на Милка и Емил Коралови

Внимание!

Организаторите на Първия национален конкурс за пътепис-приключение на името на Милка и Емил Коралови уведомяват желаещите да участват в него, че крайният срок за изпращане на  творбите се удължава до 30 март 2019 г. 

Условията на конкурса може да видите тук: 

https://www.libsofia.bg/page/posts/nacionalna-nagrada-za-uchenicheski-ptepis-prikljuchenie-na-imeto-na-milka-i-emil-koralovi-7969.php

Конкурс за длъжността „Електротехник“

Задължения:

 • Осигурява своевременно и качествено изпълнение на ремонта на електрооборудването, електрическите инсталации и вентилационните уредби в съответствие с графиците за ремонтни работи;
 • Осигурява пожаробезопасното, електробезопасното, паробезопасното и газобезопасното състояние на оборудването и инсталациите;
 • Участва при внедряване на по-свършени методи за експлоатация на оборудването с цел икономия на електроенергия, пара, въздух и газ;
 • Осигурява ремонтните работи с материали, запасни части и инструменти;
 • Осъществява административно-техническо ръководство на ремонтите и участва при приемането на оборудването след ремонт и монтаж;
 • Анализира авариите и предлага мероприятия за ликвидирането им;
 • Осъществява обучение и проверка на знанията на персонала, които обслужва електрооборудването, обезпечава наличието на инструкции и предупредителни знаци по охрана на труда на работните места;
 • Носи утвърденото униформено облекло и фирмени отличителни знаци;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи от прекия ръководител;
 • Следи и спазва всички нормативни актове, инструкции, правила и др., свързани с дейността;
 • Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана;
 • Изпълнява всички задължения при изпълнение на възложената работа съгласно чл. 126 от КТ;
 • Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на организацията;
 • При необходимост е на разположение и в извънработно време;
 • Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на институцията – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване;
 • Повишава професионалната си квалификация.

 

Профил на длъжността:

 

 • Вид и равнище на образованието: висше или средно-специално – „Електротехника“.

 

 • Професионален опит: професионален опит не по-малко от една година.

 

 • Специални умения: да познава Закона за енергетиката, Закона за енергийната ефективност, Правилника за безопасност и здраве при работа с електрическите уредби на електрическите и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Правилника за вътрешния трудов ред, Правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

 

Необходими документи:

 

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 

Срок на обявата: до 6.03.2019 г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: тел. 02 986 21 69

 

 

 

Биеналето на илюстрацията в Американския център
Биеналето на илюстрацията в Американския център

Във връзка с отбелязването на Деня на народните будители експозицията на Биеналето на илюстрацията беше преместена в залите на Американския център на Столична библиотека - пл. Славейков“ 4а.

Можете да разгледате изложбата до 16 ноември (включително) всеки делничен ден от 8:30 до 19:45 и събота от 9:00 до 14:45 ч.
Месец без глоби
Месец без глоби

По случай 1 ноември – Ден на народните будители, Столична библиотека обявява месец ноември за месец без глоби! Приканваме Ви да върнете просрочени си книги, без да заплащате глоба!

Заповядайте!

ХIV Национален Коледен литературен конкурс за есе на тема „Дългият нос на Пинокио и ютюбърите“
ХIV Национален Коледен литературен конкурс за есе на тема „Дългият нос на Пинокио и ютюбърите“

Столична библиотека
и
Народно читалище „Света София 1997
обявяват

 

ХIV Национален Коледен литературен конкурс за есе

на тема

„Дългият нос на Пинокио и ютюбърите

/За връзката между фалшивите новини и дългия нос….или съвременен прочит на историята за Пинокио/


    В конкурса могат да участват ученици в прогимназиален и гимназиален курс на обучение (VIII – XII клас). Авторите трябва да изпратят творбите си в запечатан плик, като четливо изпишат върху него трите си  имена, точен адрес, училище, електронен адрес и телефон за връзка. Писмата или есетата, в обем до три машинописни страници, ще се приемат до 20 ноември 2018 г. в сектор „Културни и проектни дейности“ на Столична библиотека на посочения по-долу e mail или по пощата на адрес:

София 1000, пл. Славейков“ №4, Столична библиотека, сектор „Културна и проектна дейност", за конкурса:

„Дългият нос на Пинокио и ютюбърите“ /за връзката между дългия нос и фалшивите новини…или съвременен прочит на историята за Пинокио/

 

Честит Ден на независимостта!
Честит Ден на независимостта!
Скъпи приятели,
Честит 22 септември – 110 години от обявяването на Независимостта на България!
Столична библиотека няма да работи с читатели от 22 до 24 септември 2018 г. вкл.
Заповядайте отново на 25 септември 2018 г.!
Актуализиране на каталога на Столична библиотека

Уважаеми читатели,

Каталогът на Столична библиотека е в процес на актуализиране. Възможно е временно част от функциите му да не бъдат достъпни.

При необходимост от информация може да се обадите на телефон 02/80 15 904.

Работно време през август 2018
Работно време през август 2018
От 1 до 15 август 2018 г. вкл. Столична библиотека няма да обслужва читатели. Заявки за запазване на книги ще се приемат до 26 юли 2018 г. вкл.
Очакваме Ви отново на 16 август 2018 г. от 8:30 до 19:45 ч.
Желаем Ви слънчево лято!
Летни занимания през юли в Американския център „Срещи с новите технологии“
Летни занимания през юли в Американския център „Срещи с новите технологии“
Американският център на Столична библиотека предлага игри, роботи, запознаване с 3Д технологии. За групови посещения се изисква предварително записване.
За контакти: americancorner@libsofia.bg тел.: 02/8015973
НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИЯ ЗА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“
НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИЯ ЗА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“

 

 

ЗА МЛАДИ БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ (30 год.)

 

 

Фондация „Културни перспективи” и КЦМ 2000 ГРУП учредяват по идея на оперната певица Ина Кънчева национална стипендия „С усилия към звездите” (Per aspera ad astra), с която всяка година ще се подкрепят млади български артисти в пет области на изкуството: визуални изкуства, литература, музика, танц, театър/пърформанс.

Стипендията включва осигуряване на финансова подкрепа за реализацията на личен проект, с който участникът е кандидатствал в конкурса.

Стипендиантите в отделните категории ще бъдат съветвани и окуражавани в рамките на една година от менторите Недко Солаков, Георги Господинов, Красимира Стоянова, Галина Борисова и Явор Гърдев.

 

Кандидатстване по електронен път в периода между 24 май и 1 септември 2018 г. на: www.culturalperspectives.eu

Честит 24 май!
Честит 24 май!
Скъпи приятели,
Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост! На празника може да разгледате нашите изложби и да чуете концерта 
Столична библитека няма да работи с читатели на 24 май 2018. Заповядайте отново на 25 май 2018 г.!
Работно време на 7 май 2018 г.
Работно време на 7 май 2018 г.

Уважаеми читатели,

Столична библиотека Ви честити 6 май и Ви желае много здраве и късмет!

На 7 май 2018 г. библиотеката няма да работи.

Очакваме Ви на 8 май (вторник) от 8:30 до 19:45 часа.

Работно време 1 май 2018 г.
Работно време 1 май 2018 г.

Уважаеми читатели,

Столична библиотека Ви честити 1 май и Ви желае много здраве и успехи!

На 1 май 2018 г. библиотеката няма да работи.

Очакваме Ви на 2 май (сряда) от 8:30 до 19:45 часа.

Фолклорният празник на площад Славейков се отлага
Скъпи приятели,
 
поради трагичния инцидент с автобуса на магистрала "Тракия" фолклорният празник на площад "Славейков" се отлага за 24 май 2018 - Денят на българската просвета и култура и славянската писменост.

Изказваме своите съболезнования за близките на загиналите!

Работно време за великденските празници
Работно време за великденските празници

От 06 до 09 април 2018 г. включително Столична библиотека няма да работи. Очакваме ви на 10 април 2018 г.

Пожелаваме на всички читатели, приятели и колеги светли Великденски празници!

Работно време 3-5 март 2018 г.
Работно време 3-5 март 2018 г.

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

От 3-ти до 5-ти март 2018 г. Столична библиотека няма да работи.

Честита Баба Марта!
Честита Баба Марта!

 

На всичи колеги, читатели и приятели на Столична библиотека

 

Честита Баба Марта!

Работно време на 6 февруари 2018 г.
Работно време на 6 февруари 2018 г.

Уважаеми читатели,

Във връзка с официалното посещение на Президента на Република Малта на 6 февруари 2018 г. (вторник) Столична библиотека (пл. „Славейков“ 4) ще обслужва читатели от 12:00 до 19:45 часа.

Съжаляваме за причиненото неудобство.

Работно време на Столична библиотека на 28 и 29 декември 2017
Работно време на Столична библиотека на 28 и 29 декември 2017

Уважаеми читатели, 

На 28 и 29 декември 2017 г. Столична библиотека – пл. „Славейков“ 4 (партер, втори и трети етаж) – за първа година ще работи за Вас от 10:00 до 17:00 ч. Заповядайте, за да заемете за празниците някои от най-новите закупени в Библиотеката заглавия. Заявки за запазване на книги ще се приемат до 19 декември 2017 г. 

Очакваме Ви!

Работно време на Столична библиотека на 18.12.2017
Работно време на Столична библиотека на 18.12.2017

Уважаеми читатели, 

На 18 декември 2017 г. (понеделник) Столична библиотека ще обслужва читатели до 17:00 ч.

График за Библиобуса през месец ноември
График за Библиобуса през месец ноември

8 ноември – 77 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Филиповци – 11.00 часа

 

10 ноември – МГУ – 10.00 часа

 

15 ноември – 101 СУ „Бачо Киро“, Надежда – 14.00 часа – третите класове

 

17 ноември – Негован – 12.00 часа

 

14 ноември – 78 ДГ „Детски свят“ – 10.00 часа – подготвителна група

 

21 ноември – частно немско училище „Веда“ - 12.00 часа

 

23 ноември – 170 СУ „Васил Левски“, Курило – 12.00 часа

 

23 ноември – 171 ОУ „Стоил Попов”, Кумарица – 14.30 часа

Честит 1 ноември - Ден на народните будители

 

Скъпи колеги, читатели и приятели на библиотеката,

 

Поздравяваме ви с Деня на народните будители – 1 ноември! На тази дата България отдава своето преклонение пред многобройните духовници и книжовници, които са успели да съхранят българския език и култура и са изградили най-здравите и дълбоки корени на нашата нравственост.

За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 година в Пловдив. От 1 ноември 1923 година с указ на цар Борис Трети е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи.

 

Месец без глоби
Месец без глоби

Скъпи читатели, По случай 1 ноември – Ден на народните будители, Столична библиотека обявява месец ноември за месец без глоби! Приканваме Ви да върнете просрочени си книги, без да заплащате глоба! Заповядайте!

График на Библиобуса на Столична библиотека – 23.10.2017 – 31.10.2017 г.
График на Библиобуса на Столична библиотека – 23.10.2017 – 31.10.2017 г.

График на Библиобуса на Столична библиотека – 23.10.2017 – 31.10.2017 г.

училище

адрес

дата

час

119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“

Кв. „Изток“,

ул. “Латинка” № 11 /вход за буса откъм ул. „Райко Алексиев“/

23.10.2017 г.

11,30 – 14,00 ч.

105 СУ „Атанас Далчев“

Кв. „Дианабад“,

ул. “Св. Пимен Зографски” № 7

25.10.2017 г.

11,30 – 14,00 ч.

11 ОУ „Св. Пимен Зографски“

Кв. „Дианабад“

ул. “Никола Габровски” № 22

26.10.2017 г.

12,00 – 14,00 ч.

ПГФК „Княгиня Евдокия“

Кв. „Изток“,

ул. “Атанас Далчев” № 8 /вход за буса откъм ул. „А.П. Чехов“/

30.10.2017 г.

10,00 – 13,00 ч.

СПГЕ „Джон Атанасов“

Кв. „Изток“,

ул. “Райко Алексиев” № 48 /пред училището/

31.10.2017 г.

11.00 – 13.30 ч.

ЧНУ Веда кв. Надежда 24 октомври  13.00 ч.
11 ОУ „Св. Пимен Зографски”   26 октомври 13.30  ч.
39 СУ „Петър Динеков” Младост II 27 октомври 11.00 ч.

 

График за Библиобуса през месец октомври
График за Библиобуса през месец октомври

11 октомври – с. Негован, OУ – 11.00 часа

 

12октомври - жк Надежда, частно училище „Веда“ – 14.30 часа с учениците от 1 до 4 клас

 

13 октомври – жк Младост, 8-мо СOУ „В. Левски“ – 10.15 часа по повод седмицата на четенето

 

 13  октомври – жк Надежда, частно училище „Веда“ – 14. 30 часа с учениците от 7-12 клас

 

17 октомври – Нови искър – Курило и Кумарица, 170 СОУ и 171 ОУ – 12.00 часа

 

23 октомври –  жк Изток, 119 СОУ

 

25 октомври – жк Дианабад, 105 СОУ

 

26 октомври – жк Дианабад, 11 ОУ

 

30 октомври – ПГ по фризьорство и козметика

 

31 октомври – ПГ по електроника „Джон Атанасов“

 

Филиал „Сердика” отбелязва 89 години Столична библиотека
Филиал „Сердика” отбелязва 89 години Столична библиотека

По случай рождения ден на Столична библиотека, филиал „Сердика” отваря врати за своите приятели – писатели, поети, художници, фотографи, артисти. От 23 до 27 октомври 2017 г. от 17:30 ч. до 19:30 ч. Ви очакваме с Вашите авторски изяви. Заедно ще четем, рецитираме, експонираме изложби и фотоси. Пространството от нас, творбите от Вас. Очакваме ви! Моля заявете ден за участие във фейсбук и на страницата ни: https://www.facebook.com/serdika.filial/ или на filial_serdika@abv.bg до 18 октомври 2017 г.

Работно време 22-23 септември

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

 

На 22-ри и 23-ти септември 2017 г. Столична библиотека няма да работи.

Работно време на 6-ти септември
Работно време на 6-ти септември

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

 

На 6-ти септември 2017 г. Столична библиотека няма да работи.

Работно време на „Краезнание" и "Книжовно наследство”
Работно време на „Краезнание

До 31.08.2017 г. читалните на отдел „Краезнание" и "Книжовно наследство”  ще имат работно време от 9.30 до 17.45 ч.

Американският център ще работи от 1 септември
Американският център ще работи от 1 септември

Американският център на Столична библиотека ще работи с читатели от 1 септември 2017 г. поради ремонт. Извиняваме се за неудобството.

Работно време на Столична библиотека през месец август 2017 г.
Работно време на Столична библиотека през месец август 2017 г.

От 1 до 15 август 2017 г. включително Столична библиотека няма да обслужва читатели.

Периодът, през който библиотеката не работи, няма да се отчита като просрочен.

Заявки за запазване на книги ще се приемат до 26 юли 2017 г. (сряда) включително.

Очакваме Ви на 16 август 2017 г. (сряда) от 8:30 до 19:45 ч.

Заповядайте!

Длъжност Библиотекар
Длъжност Библиотекар

Длъжност: Библиотекар

 

Изисквания:

 • Висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“.
 • Възможности за усвояване на умения за работа със специализиран софтуер.
 • Умения за работа в екип.
 • Диалогичност и комуникативност при работа с потребители.
 • За предимство ще се смята владеене на чужд език и допълнителна квалификация в областта на обществените науки.

 

 

Необходими документи:

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: hr_sb@abv.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 

 

Срок на обявата: до 21.07.2017 г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: тел.: 02 986 21 69

Безплатни читателски карти на 11 май и месец без глоби
Безплатни читателски карти на 11 май и месец без глоби

Скъпи приятели,

На 11 май 2017 г., Св. св. Кирил и Методий, Празника на библиотечните и информационни работници, всички желаещи могат да получат безплатни едногодишни читателски карти за ползване на всички ресурси на библиотеката.

Столична библиотека обявява месец май за месец без глоби. Приканваме Ви да върнете просрочените си книги, без да заплащате глоба!

Заповядайте!

„Библиотекар за един ден” 2017
„Библиотекар за един ден” 2017

Уважаеми читатели и приятели,

За трета поредна година направление „Обслужване на читатели” при Столична библиотека Ви кани да влезете в ролята на „Библиотекар за един ден” по повод 11 май – професионалния празник на българския библиотекар. След успеха на кампанията през 2015 г. и 2016 г., поради големия интерес към инициативата, и тази година ще бъдат обособени две възрастови групи – от 10 до 15 години и от 15 до 25 години.

Условия за участие:

Концертът „Нощта преди Свети Валентин“ няма да се състои
Концертът „Нощта преди Свети Валентин“ няма да се състои

Столична библиотека поднася извинение на гражданите и гостите на гр. София, че поради независещи от нас причини концертът „Нощта преди Свети Валентин“ с песни на Франк Синатра в изпълнение на Владимир Маринов на 13 февруари 2017 г. няма да се състои.

Столична библиотека набира оферти

За изработване на софтуер за Дигитална платформа "Сердика".

 

Задание  Платформа  Сердика

Софтуерната  платформа трябва да обезпечава възможностите:

 1. Да позволява въвеждане по стандарт на библиографски описания на следните видове библиотечни единици :

Книги, Периодични издания, Статии, Части от книги, Снимки, Картички, Ръкописи, Аудио записи, Видео записи

 1. Да позволява въвеждане на допълнителни  данни към библиографското описание за целите на информационното търсене  и служебно ползване;
 2. Да позволява структуриране и организиране  на колекции от въвежданите обекти;
 3. Да позвлява използването на класификатори и списъци с готови данни за избор, ориентирани към тематиката на платформата;
 4. Да позволява работа от локална мрежа и през отдалечен достъп  с оторизация на достъпа;
 5. Да позволява прикачването на дигитално съдържание  към описваните обекти при следните условия:

6.1. Структурирано представяне на дигиталното съдържание – (корица, съдържание, предговор, глави, индекси, брой/книжка, статия  и т.н.)  с възможност за диференцирано управление на  на достъпа  до елементите на структурата; 

6.2. Представянето на дигитално съдържание да позволява четене/разглеждане онлайн (без download), за текстовите обекти -  чрез прелистване по страници;

6.3. Да осигурява различни права на достъп според политики на библиотеката  и маркиране на защитено с авторски права съдържание. Да позволява лесна смяна на правата при промяна на политиките на защита;

6.4. Да позволява прикачването на съдържанието да се изпълнява от различни по тип виртуални работни места:

 • за специалист по библиографско описание -  директно от описанието;
 • за специалист  по прикачване на съдържание - без възможност за промяна на библиографските данни;

6.5. Да осигурява възможност за многократно използване на структурираните дигитални обекти за различни цели;

6.6. Да позволява прикачването и визуализирането  на 3D обекти;

 1. Да позволи зареждане на готови библиографски описания от налични в библиотеката бази данни;
 2. Да представя въвежданите в плаформата данни в Интернет каталог  при следните условия:

8.1. Възможност за търсене по отделните видове документи (цитирани в т. 1.) и/или общо във всички документи;

8.2. Да показва библиографските описания заедно с умален вид на сканираната корица, начална стрница или снимка на обект;

8.3. Да предлага различни техники на търсене :

 • изброяване на думи в бокс за търсене;
 • по-сложни търсения с използване на И, ИЛИ, Не;
 • търсене в конкретен елемент/и на описанията – Автор, Заглавие и т.н. и в комбинация ;
 • вторично търсене в извадка по допълнителни критерии;
 • контекстно търсене;
 • филтриране по наличие на дигитално съдържание.

8.4. Да представя данните, въведени в платформата  в Интернет във вид на показалци :

 • На авторите, на заглавията, хронологичен, географски , на издателства, на лица, свързани с публикациите.
 • Да дава възможност за прелистване в азбучно подредените  показалци и позициониране в тях по начален низ.
 • Да позволява директен достъп от показалците към въведените документи.
 • Да позволява представянето на предварително дефинирани от Възложителя въпроси впомощ на читаелите и получаването на бърз релевантен отговор;

 

 1. Срок за изпълнение: 50 работни дни

 

Срок за подаване на офертите 06.03.2017 г.

e-mail: libsofdir@libsofia.bg

 

 

Работно време на Американския център от 10 до 13 януари 2017 г.

Уважаеми читатели!

От 10 до 13 януари включително Американският център ще работи от 10:00 до 18:00 ч. 

Съжаляваме за причиненото неудобство!

Промяна в работното време

Уважаеми читатели,

От 9 януари 2017 г. се въвежда временно работно време на Корейски кът, Испанска, Португалска, Немска, Немска, Нордска Турска и Англоезична читални на Столична библиотека от 09:30 до 18:00 ч. Съжаляваме за причиненото неудобство!

 

Работно време през Коледните и Новогодишните празници
Работно време през Коледните и Новогодишните празници

Уважаеми читатели,

Поради подмяна на абонатната станция от 27.12.2016 г. до 02.01.2017 г. вкл. Столична библиотека няма да работи с читатели.

До 23 декември (петък от 8:30 – 19:45 ч.) Ви предлагаме да заемете за дома до 10 книги.

Online резервации за книги ще се приемат до 21.12.2016 г. (сряда) вкл.

Периодът, през който библиотеката не работи, няма да се отчита като просрочен.

 

Заповядайте на 3 януари 2017 година!

Очакваме Ви!

Работно време на Американския център от 3-ти до 6-ти януари 2017 г.
Работно време на Американския център от 3-ти до 6-ти януари 2017 г.

Уважаеми читатели!

От 3 до 6 януари 2016 г. включително Американският център на Столична библиотека ще работи от 10:00 до 18:00 ч. Съжаляваме за причиненото неудобство!

Работно време на 19 декември 2016 г.
Работно време на 19 декември 2016 г.
Уважаеми читатели!
На 19 декември 2016 г., понеделник, Столична библиотека ще работи от 8:30 до 17:00 ч.

Съжаляваме за причиненото неудобство!

Безплатни читателски карти
Безплатни читателски карти
Скъпи приятели!
По случай церемонията за Годишните награди на Столична библиотека 2016 на 16 декември 2016 г. от 8:30 до 19:30 ч. можете да получите своята безплатна едногодишна читателска карта.

Заповядайте!

Безплатни карти в Деня на народните будители
Безплатни карти в Деня на народните будители

Скъпи приятели,

По случай 1 ноември 2016 г., Ден на народните будители, всички желаещи могат да получат безплатна едногодишна читателска карта.

Заповядайте!

Месец без глоби
Месец без глоби

Скъпи читатели,

По случай 1 ноември – Ден на народните будители – Столична библиотека обявява месец ноември за месец без глоби! Приканваме Ви да върнете просрочени си книги, без да заплащате глоба! Заповядайте!

Руски език за деца
Руски език за деца
Руският център на Столична библиотека организира две групи по руски език за деца от началното училище - за начинаещи и за малко напреднали.
 
Кога? - Всяка събота: от 10:00 до 11:00 ч. (I); от 11 до 12 ч. (II).
 
Къде? - В Руския център - Столична библиотека, етаж 2.
 
Записването започна: тел. 02/8015 903 - от 11:00 до 18:00 ч.
Столична библиотека на 88 години
Столична библиотека на 88 години
Скъпи приятели,
На 24 октомври 2016 г., рождения ден на Столична библиотека, Ви каним на Ден на отворените врати. Всички желаещи могат да получат безплатна едногодишна читателска карта.
Заповядайте!
Планова профилактика на ЧЕЗ
Планова профилактика на ЧЕЗ

Поради планова профилактика на ЧЕЗ – София, на 13 октомври (четвъртък) Столична библиотека ще работи от 11 часа.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

Проблем с достъпа до каталозите
Проблем с достъпа до каталозите

Уважаеми читатели,

Поради технически проблем на доставчика, временно нямате достъп до каталозите. Усилено се работи по отстраняването му. Молим за извинение за причиненото неудобство.

Столична библиотека ще отвори отново врати на 15 август
Столична библиотека ще отвори отново врати на 15 август

Скъпи читатели,

напомняме ви, че Столична библиотека ще отвори отново врати за вас на 15 август 2016 г.

Лятната занималня ще посрещне вашите деца от 16 август до 1 септември 2016 г. включително.

Телефони за връзка през ваканцията

Във връзка с лятната ваканция на библиотеката от 02.08 до 14.08.2016 г.  телефоните за връзка са:

 

 

Мария Бранкова - 8015925, 089 448 8113 и Християна Колева - 089 448 8129

3 дни до лятната ваканция
3 дни до лятната ваканция

През последните дни Столична библиотека и филиалите й отчитат 50-60 нови читатели и около 2000 заети книги на ден.

Нашите приятели могат да заемат до 30 юли 2016 г. 10 книги за времето, през което библиотеката ще бъде във ваканция (от 1 до 14 август 2016 г. включително).

Очакваме ви отново на 15 август 2016 г.!

Удължено съботно работно време
Удължено съботно работно време
Уважаеми читатели,
в събота, 10 септември 2016 г., ще работим с удължено съботно работно време от 9:00 до 17:00 ч.
Заповядайте, очакваме Ви !
Работно време през август
Работно време през август

Уважаеми читатели,


От 1.08.2016 г. до 14.08.2016 г. вкл. ще бъдем в

лятна ваканция.

До 30 юли (събота от 9:00 – 15:00 ч.) Ви предлагаме да заемете за дома до 10 книги.

On line резервации ще се приемат до 25.07.2016 г. (понеделник) вкл.

Периодът, през който библиотеката не работи, няма да се отчита като просрочен.


 

Заповядайте, очакваме ви на 15 август (понеделник)

от 8:30 до 19:45 ч.

Временно работно време на филиал "Люлин"
Временно работно време на филиал

Уважаеми читатели!

От 11.07.2016 г. заемната за възрастни ще бъде затворена поради ремонтни дейности! Извинявайте за причиненото неудобство.
Детският отдел ще работи.
Лятна занималня в Столична библиотека
Лятна занималня в Столична библиотека

Творческа програма за деца в Столична библиотека

 

Столична библиотека предлага подходящо решение за свободното време на децата през ваканцията - лятна занималня.

 

Два пъти седмично в продължение на час и половина децата ще имат възможност да разкрият творческия си потенциал като рисуват, четат приказки и гледат анимационни филми със служителите от Детско- юношеския отдел.

Улеснява се записването в библиотеката
Улеснява се записването в библиотеката

Уважаеми читатели,

от 15.06.2016 г. за Вас разширяваме и улесняваме възможността за записване в библиотеката. Вече можете да го направите както на 2-рия етаж в централната сграда на пл. "Славейков" 4, така и в Детско-юношеския ни отдел на пл. "Славейков" 4А.

Очаквайте и нови, по-близки и удобни места с достъп за регистрация в библиотеката.

Заповядайте и станете част от четящото семейство на столичани!

Изложби на 24 май

По случай празника днес /24 май/ от 10:00 до 17:00 часа можете да посетите Столичната библиотека и да разгледате изложбите

 

„Старопечатни и църковни книги“ – експозиция от сбирката на „Редки и ценни издания“ 

 

Изложбата представя най-ценното от книжовното богатство на Столична библиотека. Ще бъдат изложени т. нар. „Цариградска библия“ от 1871 г., личната библия на Костантин Стоилов, „Игiономiа“ от 1846 г., „Изводъ отъ Физика“ от Найден Геров, „Славеноболгарское детеводство за малки деца“ от 1835 г., „Месецослов“ от 1859 г., „Ирмологiа с десет кратки Полилеи“ от 1875 г. и др. 

 

„Великите българи“ – непоказвани графики на проф. Петър Чуховски  

 

През 2001 г. Столична библиотека получи дарение от съпругата (Мария Чуховска) на известния български художник и преподавател в НХА проф. Петър Чуховски - 261 оригинални графики и рисунки. За първи път се представя част от тази колекция – цикъл „Велики българи“ на проф. Чуховски: „Св. Иван Рилски“, „Св. Патриарх Евтимий“, „Паисий“, “Св. Константин Философ“, “Черноризец Храбър“, “Поп Богомил“ и „Св. Седмочисленици“. Тези графики са дигитализирани и представени в Електронния каталог на некнижни издания на Столична библиотека. 

 

Изложба на детски рисунки

Работно време през празниците
Работно време през празниците

Уважаеми читатели,

          на 21.05.2016 г. Столична библиотека ще работи от 9:00 до 15:00 часа.

Остават броени дни /до 31.05.2016 г./, в които можете да върнете просрочени книги, без да заплащате глоба.

Столична библиотека няма да работи от 22.05.2016 г. до 24.05.2016 г. включително.

Очакваме Ви на 25.05.2016 г.

Весели празници!

Наближава крайният срок за конкурса „Моето хайку за София”
Наближава крайният срок за конкурса „Моето хайку за София”
Скъпи приятели,

Напомняме ви, че крайният срок за изпращане на хайку за конкурса „Моето хайку за София” на Столична библиотека е 20 май 2016 г. Можете да изпращате до 5 хайку на адрес sb_pr@abv.bg. http://www.libsofia.bg/page/posts/s-konkursa-bdquomoeto-xajku-za-sofijardquo-stolichna-biblioteka-startira-proekta-bdquomezhdunaroden-xajku-forum-sofijardquo-3098.php

 

Безплатни читателски карти на 11 май

Скъпи приятели,
На 11 май 2016 г., Св. св.Кирил и Методий, Ден на отворени врати в Столична библиотека, от 9:00 до 17:00 ч. на всички желаещи ще бъдат издавани безплатни едногодишни читателски карти за ползване на всички ресурси на библиотеката.
Заповядайте!

Без глоби за забавени книги
Без глоби за забавени книги
Скъпи читатели,
 
По случай 11 май - Професионален празник на българския библиотекар - от 11.05.2016 г. до 31.05.2016 г. Столична библиотека ви приканва да върнете забавени книги, без да заплащате глоби!

Заповядайте!

Работно време за празниците
Работно време за празниците
Столична библиотека няма да работи от 29.04.2016 г. до 02.05.2016 г. включително. Предлагаме ви да заемете до 10 книги за дома и ви очакваме на 03.05.2016 г.
Светли и весели празници!
Ремонт във филиал Люлин
Ремонт във филиал Люлин
Днес на 20.04.2016 година заемната във филиал "Люлин" няма да работи поради ремонт.
Извиняваме се за причиненото неудобство!
Програма на кампанията "София - град на книгите, четенето и грамотността"
Програма на кампанията

Библиотекар за един ден
Библиотекар за един ден

Уважаеми читатели и приятели,

За втора поредна година направление „Обслужване” при Столична библиотека ви кани да влезете в ролята на „Библиотекар за един ден” по повод 11 май – професионалния празник на българския библиотекар. След успеха на кампанията през 2015 г. и поради големия интерес към инициативата, тази година ще бъдат обособени две възрастови групи – до 15 години и от 15 до 25 години.

Условия за участие:

Необходимо е да сте на възраст до 25 години;

Заявете своето желание да се включите в инициативата на e-mail sb_obs@abv.bg от 1 до 15 април. Изпратете ни трите си имена, възраст, телефон за връзка и предпочитаната от вас дата за участие в периода 11 – 27 април.

Участниците ще влязат в ролята на библиотекари за един ден – ще обслужват читатели, ще се запознаят и ще работят с онлайн библиотечни каталози, ще извършват справки за търсене на книги и др.

Всички включили се ще получат грамота за участие, безплатна годишна карта за библиотеката, а най-добрите ще бъдат отличени с допълнителна награда.

Очакваме ви!

Работно време на Информационния център
 Работно време на Информационния център

На 23 март 2016 г. (сряда) Информационният център на Столична библиотека няма да работи с читатели поради профилактика  на техниката.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

Работно време на направление Обслужване
Работно време на направление Обслужване

Уважаеми читатели,

на 12 март 2016г. - събота, Столична библиотека ще работи за вас 2 часа повече, от 9.00 до 17.00 часа.
Очакваме ви!
Библиотеката няма да работи в сряда 3.02.2016 до 12:00
Библиотеката няма да работи в сряда 3.02.2016 до 12:00

Уважаеми читатели,  в сряда на 3 февруари 2016  ще бъде извършена наложителна профилактика на системата за обслужване.

По тази причина библиотеката няма да работи с читатели от 8:30 до 12:00 ч.

Извинете ни за причиненото неудобство и ви очакваме от 12:00 до 19:45 ч.

 

Коледен подарък за нашите читатели
Коледен подарък за нашите читатели

От 19 декември 2015 г. (събота) до 23 декември 2015 г. (сряда) всички наши читатели ще имат възможност да получат до 5 броя едногодишни безплатни карти за своите близки.Заповядайте!

Подкрепете ни в протеста
Подкрепете ни в протеста

Библиотекарите от Столична библиотека – най-голямата публична библиотека с 1 млн. тома, 35 хил. читатели, 500 хил. посещения, с три филиала, с дигитален и информационен център, мобилна версия и електронен каталог протестират срещу недостойното заплащане на своя квалифициран труд, което през 2016 г. ще се равнява на минималната работна заплата на най-ниско квалифицирания персонал. Моля подкрепете нашите справедливи искания тук: Линк.

ОКИ Столична библиотека търси да назначи Началник-отдел „Стопански дейности”
ОКИ Столична библиотека търси да назначи Началник-отдел „Стопански дейности”

Длъжност: Началник-отдел „Стопански дейности” - Ръководи, организира, координира и контролира дейностите по стопанисване на имуществото на Столична библиотека.

 

Основни задължения:

Упражнява контрол по дейностите свързани със стопанисването на сградите, техническите средства, съоръженията и други активи на територията на ОКИ Столична библиотека;

ОКИ Столична библиотека търси да назначи водопроводчик
ОКИ Столична библиотека търси да назначи водопроводчик

Длъжност :

Водопроводчик - Извършва контрол и наблюдение върху работата на ВиК инсталациите и санитарните възли в библиотеката.

 

Основни задължения :

Упражнява контрол по дейностите свързани с изпълнението , ремонта и поддържането на водопроводни и канализационни инсталации. Изпълнява ремонтни работи на водопроводни и канализационни инсталации.

 

Безплатни читателски карти за 87-ата годишнина
Безплатни читателски карти за 87-ата годишнина
Скъпи приятели,
На 24 октомври Столична библиотека отбелязва своята 87-ата годишнина.
По случай рождения ни ден на 24 октомври от 9.00 до 15.00 ч. и на 4 ноември, когато тържествено ще отбележим годишнината, ви каним да станете безплатно наши читатели.
Очакваме ви!
Информационни и научни периодични издания в Столична библиотека

Уважаеми читатели, предлагаме ви да ползвате както актуални, така и по-стари броеве развлекателни, информационни и научни периодични издания - вестници и списания. Заповядайте на третия етаж в Столична библиотека, пл. "Славейков" 4.

Работно време на Центъра за интеркултурен диалог
Работно време на Центъра за интеркултурен диалог
Уважаеми читатели,
Центърът за интеркултурен диалог (Чуждоезикови читални, руски и американски център) ще работи от 1 септември 2015 г. Извиняваме се за причиненото неудобство.
РАБОТНО ВРЕМЕ ПРЕЗ АВГУСТ
РАБОТНО ВРЕМЕ ПРЕЗ АВГУСТ

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

От 01.08.2015 г. до 16.08.2015 г. вкл. Столична библиотека няма да работи. До края на юли ви предлагаме да заемате за дома до 10 книги.

On line резервации ще се приемат до 24.07.2015 г.

Периодът, през който библиотеката не работи, няма да се отчита като просрочен.

 

   ЗАПОВЯДАЙТЕ, ОЧАКВАМЕ ВИ НА 17.08.2015 г.

ОКИ Столична библиотека търси да назначи библиотекар
ОКИ Столична библиотека търси да назначи библиотекар

ОКИ Столична библиотека търси да назначи библиотекар

 

Изисквания към длъжността:

 

 • Висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" в професионално направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки

 

Книги за филиал "Студентски"
Книги за филиал
Скъпи приятели!
Столична библиотека открива нов филиал в Студентски град. Във връзка с това ви призоваваме да ни подпомогнете, като дарите написани от вас или издадени от издателствата ви книги за филиала.
Благодарим ви за подкрепата и разбирането!
Електронни книги
Електронни книги

Електронни книги от фонда на библиотеката можете да четете тук.

Регистрация през сайта
Регистрация през сайта

Уважаеми читатели,
Можете да регистрирате потребителско име и парола през сайта на библиотеката.

Реализиран проект за нови книги
Реализиран проект за нови книги

      Със задоволство информираме нашите читатели, че през месец декември 2014 г. беше реализиран проекта на ОКИ Столична библиотека по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 2014 година на Министерството на културата.

 

      Вече са обработени и предоставени за ползване 782 броя нови книги на следните издателства : „Изток-Запад“, „Жанет 45“, „Просвета“, „Критика и хуманизъм“, „Прозорец“, „Вакон“, „Колибри“, „Захарий Стоянов“, „Труд“, „Сиела“, „Персей“, „Хермес“, „Слово“, „Дамян Яков“.