Автографи

 

В рубриката ви представяме автографи от фонда на библиотеката – „Редки и ценни издания“ на известни личности, свързани с културния и обществен живот на България в определен период от нейната история.