Книги

  Заглавие:   Полувековна България : 1878-1928

  Редактор:   Евгения Марс

  Издател:     Евгения Марс

  Година:      1929

  Заглавие:  Изграждане бъдеща голяма София

                   Какво предвижда планът Мусман.

  Издател:   Столична голяма община

  Година:     1938

   Заглавие:     Юбилеен сборник на I софийска

                       държавна девическа   гимназия :

                       1879-ноем. 1904

   Печатница:  Държавна печатница

   Година:        1904

   Заглавие:   Ставропигиален храм паметник

                     Св. Александър Невски

    Фотограф:  Г. Трайчев

     Издател:   Светия Синод

     Година:     1923

 

    Заглавие:     Юбилеен сборник по случай

                      петдесетгодишнината на

                      българската журналистика и

                      чествуванието паметта

                      на основателя й Константин

                      Фотинов

  Печатница:  Вълков

                       Година:       1894

  Заглавие:     Юбилеен сборник на

                       Славянска беседа.

                       1880-1895.

   Печатница:  Придворна печатница

   Година:        1895

 

 

  Автор:         Стефан Бобчев

  Заглавие:    Преглед на българский печат.

                      1844-1894 г.

  Печатница:  Единство

  Година:       1894

 

  Заглавие :    Първа Софийска Държавна

                       Мъжка Гимназия. Отчет за

                       учебната 1907-1908 година

   Печатница:  Гавазов и Чомонев

   Година:       1908

 

 

 

   

  Автор:            Георги Николов

  Заглавие:       Свободен университет за

                         политически и стопански науки

  Печатница:    Т. Т. Драгиев и сие

                       Година:           1930

   Заглавие:  Сборник от реферати върху

                     училищни и обществено-

                     просветни въпроси

    Издател:  Софийска окръжна училищна

                    инспекция

    Година:    1929

 

 

 

 

 

   Заглавие: Украшавание и благоустроявание

                 на българската столица през 1889-93 г.

   Издател: Софийско общинско управление

   Година:   1895

   Автор:        Д. Илков и др.

   Заглавие:   Географически атлас за

                     народните училища

   Издател:     Р. Рожановски и сие

   Година:      1906

  

    Част 1.

    Част 2.

 

 


   Автор:         Мосолов, Александър

   Заглавие:    България : 1878-83                 

   Печатница: Военно-издателски фонд

   Година:        1936

Заглавие:    Водач за България

Печатница: Братя Миладинови

 Година:       1934

 

 

  Заглавие: Фондация А. Е. Гешова.

                   Акт за  учредяване и          

                   правилник

   Печатница: Стопанско развитие

   Година:       1941

  Заглавие:  Софийско благотворително  дружество    

                     "Денкоглу".  

                     Устав и правилник.

   Печатница: Просвещение

   Година:        1898

 

 

   

  Автор:      Кръстев, Кръстю К.

                  (В. Миролюбов)

  Заглавие: Нашия университет

  Издател:  Мавродинов

  Година:   1907

  Заглавие: Столична голяма община. Наредба-

                    закон.                         

  Издател:  Столична голяма община

  Година:    1938

   

  Автор:         Иванов, Васил      

Заглавие:    Урвич и Бистрица

  Печатница:  Вечерна поща

  Година:        1905

  Автор:         Сарантис, Архигенис                        

  Заглавие:    Игиономия сиреч Правила

                      за да си вардим здравието

  Печатница:  Патриаршеската типография

  Година:        1846

 
   
  Автор:         Русески, Георги П.            

  Заглавие:    Исторически бележки

                      от войната на 1877 г.

  Печатница:  Напредък

  Година:        1884

  Заглавие: Прослава на Освободителната война 1877-1878 г.

  Издател:  Слав. д-во

  Година:    1929

   

  Заглавие: Сборникъ

                   оффицiальныхъ

                   распоряженiй и документовъ

                   по Болгарскому краю

  Печатница:  Типографiя Де Кастро

  Година:        1877-1878

  Вып.  VII

  Автор:         Гешов, Иван Евстатиев       

 Заглавие:    Престъпно безумиеи анкетата по

                      него

  Печатница:  Балкан

  Година:        1914

   
   Автор:       Куманова, Александра  

   Заглавие:  Умберто Еко в България

   Подзаглавие: Биобиблиография

   Град:              София

   Издател:  Столична библиотека

   Година:        2017

   Заглавие: Протоколитe на Берлинский конгрес        

   Град: София

   Печатница: Янко С. Ковачев

   Година: 1885

 

 
   Автор:   Кисов, Стефан Иванов   

   Заглавие: Българското опълчение

   в Освободителната руско-турска

   война 1877-78 г.

   Град:   София

   Печатница: Бр. Прошекови

   Година: 1902

   Автор:   Карапетров, Петър Пантелеев                

   Заглавие: Кратка история на българската черкова

   Град:   Средец

   Печатница: Просвещение

   Година: 1894

   
   Автор:  Москов, Моско            

   Заглавие: За старите времена

   Подзаглавие: Разказ на една баба

   Град:   Търново

   Печатница: Скоропеч. П. Х. Панайотов

   Година: 1886

   Приказка 1. За чумата

   Автор:   Дончев-Глогинко, Антон Илиев         

   Заглавие: На българския фронт

   Град:   София

   Издател: Т. С. Василев

   Година: 1930

   

   

   Автор:   Геров, Найден       

   Заглавие:  Извод от физика

   Град:   Белград

   Печатница:  Правителствена книгопечатня      

   Година: 1849

   Автор:  Костомаров, Николай Иванович          

   Заглавие: Кремуций Корд

   Подзаглавие: Драма в 3 д.

   Град:   София

   Печатница: Георги Петров

   Година: 1893

   
   Автор:  Заимов, Стоян Стоянов        

   Заглавие: Миналото

   Подзаглавие: Етюди върху записките на З. Стоянов      

   Град:   София

   Издател: Ив. Б. Касъров

   Година: 1895

   Автор:  Добруски, Вацлав       

   Заглавие: Исторически поглед върху нумизматиката на тракийските царе

   Град:   София

   Печатница: Държавна печатница

   Година: 1897

   

   Автор:  Чайковски, Владислав и др.              

   Заглавие: Отбраната на Плевен по

   официални и частни документи

   Град:   София

   Издател: Книж. Д. Голов

   Година: 1901

   Автор:  Милковски, Зигмунд      

   Заглавие: На разсъмнувание

   Подзаглавие: Повест из времето на българските възстания

   Град:   Търново

   Издател: П. х. Панайотов

   Година: 1890

   

   Автор:  Ганев, Никифор Иванов       

   Заглавие: Паметниците на столица София    

   Подзаглавие: Кратки исторически бележки с много илюстрации в текста                  

   Град:   София

   Печатница: Св. Иван Рилски

   Година: 1930

   Автор:  Цанов, Андрей Стоев

   Заглавие: Партиите в България

   Подзаглавие: Напомняние на някои уроци из народната ни история и посочвание няколко вредителни пороци

   Град:   София

   Печатница: Българска народна печатница

   Година: 1887

   

   Автор:  Голицин, Николай

  Заглавие: Великите полководци в историята

   Подзаглавие: Ч. 1-3

   Град:   София

   Издател: Придворна печатница

   Година: 1899-1900

   Автор:  Мамарчев, Димитър           

   Заглавие: Портрети и кратки биографически сведения

   за загиналите български офицери и портупей-юнкери в

   войната със Сърбия през 1885 год.

   Град:   София

   Издател: Книж. на Ив. Б. Касъров

   Година: 1890

   
  Автор: Начов, Никола Енев

  Заглавие: Дядо Генко Севдата в София

   Град:   София

   Издател: Книж. Хр. Олчев

   Година: 1902

   Автор:  Капчев, Георги Иванов          

   Заглавие: Признателна България

   Град:   София

   Издател: К-т Цар Освободител Александър II

   Година: 1907

   
  Автор: Чолаков, Васил Динчев

  Заглавие: Рилский манастир и началството му

   Град:   София

   Печатница: в. Витоша

   Година: 1880

  Автор: Ботев, Христо                                   

  Заглавие: Съчинения

   Град:   София

   Печатница: Българска народна печатница

   Година: 1888

   

  Заглавие: Сборник от реферати

   Град:   София

   Издател: Соф. окр. училищна инспекция        

   Година: 1929

   Заглавие: Спомени на руските ветерани за

   Освободителната война 1877-1878

   Град:   София

   Издател: Съюз на руските ветерани от Освобод. война

   Година: 1929

   
   Автор: Жане, Пол - баща         

   Заглавие: Семейството

   Град:   Солун

   Издател: Книж. Ив. х. Николов

   Година: 1896

   Автор: Димитров, Георги Георгиев

   Заглавие: Страданията на българите и Освобождението

   на България през 1877-78 год.

   Град: София

   Печатница:  Ив. П. Даскалов и С-ие

   Година: 1899

   
   Автор: Дринов, Марин Стоянов

   Заглавие: Първата българска

   типография в Солун и някои от

   напечатаните в нея книги

   Град: Средец

   Печатница:  Държавна печатница

   Година: 1889

   Автор: Заимов, Стоян Стоянов                

   Заглавие: Васил Левски - Дяконът 

   Град:  София 

   Издател: Хр. Олчев

   Година: 1897

   

 

   Заглавие: Истинский разказ из живота на един затворник

   Град:  Руссе

   Издател: Печатница и книговезница Св. Кирил и Методий

   Година: 1893

 

   Заглавие: Исторически паметници по времето на Заверата               

   Град: Средец

   Издател: Българско книжовно дружество

   Година: 1884

   
   Автор: Вазов, Иван Минчов

   Заглавие: Тъгите на България

   Град: София

   Печатница: Вълков

   Година: 1895

   Автор: Маринов, Тончо                   

   Заглавие: Български народни гатанки

   Град:  София 

   Издател: Тончо Маринов

   Година: 1879

   

   Заглавие: Устав за Българския

   княжески орден ''Св. Александър''     

   Град: София

   Печатница: Придворна печатница

   Година: 1889

   Автор: Кънчов, Васил Иванов

   Заглавие: Турция и българите

   Град:  София 

   Издател: Книжарница Олчев

   Година: 1899

   
   Автор: Константинов, Алеко Иваницов

   Заглавие: До Чикаго и назад

   Град:  София 

   Печатница: Б. Шимачек

   Година: 1894

   Автор: Маринов, Димитър

   Заглавие: Македония сърбска или е българска страна?       

   Град:  София 

   Печатница: Просвещение

   Година: 1898

   
   Автор: Попов, х. Михаил Николов

   Заглавие: Спомени за първата

   българска княгиня Мария Луиза

   Град:  София 

   Издател: Придворна книжарнива Ив. Б. Касъров

   Година: 1899

   Заглавие: Съставянието на Българското дружество      

   от Червений кръст и деятелността му в последната

   Сръбско-българска война

   Град:  София

   Печатница: Янко С. Ковачев

   Година: 1887

   
   Автор: Попруженко, Михаил Георгиевич

   Заглавие: Синодикъ царя Борила

   Град:  София 

   Издател: БАН

   Година: 1928