Специалист комуникации

 

    
Виолета Божкова

02 986 21 69
тел./факс: 02 988 22 36