Отговорник сектор "Стопански"

 

 

 

Началник на отдела:
Боян Симеонов
тел: 02 8015 965, моб.тел. 0882543565
E-mail: sb_asd@abv.bg