Главен счетоводител

 

 

 

и.д. Главен счетоводител: Мария Колева


тел.: 02 987 12 50

e-mail: sb_schet@abv.bg