Информационни технологии
 

 

Системен администратор:  

Тел.: 02 988 26 82
E-mail: libsofia@libsofia.bg
 
 
Системен организатор: Пламен Апостолов

Тел.: 02 988 26 82