Филиали
Завеждащ филиали: Здравка Шейретова
Тел.: 02/9869210
E-mail: filial_studentski@abv.bg
 
                                                                                                                                                              

Столична библиотека - Филиал "Сердика"

 

 

 

 

Столична библиотека - Филиал "Люлин"

 

 

 
          

Столична библиотека - Филиал "Студентски"