Информационен център

 

 

Можете да поръчате справка на spravki@libsofia.bg

 

Предлага:


1. Достъп до автоматизирани бази данни с библиографска информация за библиотечни документи включени в:

 

 • е-каталога и информационните бази данни на Столична библиотека:
  • книги
  • некнижни издания
  • периодични издания
  • е-библиографии
  • статии от българския периодичен печат и части от книги, текущо обработвани аналитично в СИО 1994- г.
  • статии от български вестници и списания и части от книги, текущо обработвани аналитично в отдел „Краезнание“
 • е-каталозите на български и чужди библиотеки
 • обединените електронни и дигитални ресурси:
  • Регина
  • Регина ПИ
  • Регина статии
  • Своден каталог НАБИС
 • дигитални ресурси включени в български, чужди библиотеки и сайтове в Интернет

 

2. Пълнотекстов програмен продукт CIELA

 

3. Безплатни услуги

Интернет

 • Достъп до автоматизирани бази данни с библиографска информация за библиотечни документи включени в Т. 1
 • Консултации за работа:
  • с библиотечни каталози и бази данни
  • със сайтове за обществена информация – административна (национална и местна), статистическа, социална (вкл. трудова заетост), здравна, образователна
  • със CIELA
 • Обучение в начална компютърна и информационна грамотност

 

4. Платени услуги – могат да се заявяват и дистанционно

            (Според ценоразписа на услугите, извършвани в Столична библиотека – Раздел II)

 • писмена библиографска справка
 • писмена фактографска справка