Направление "Информационни ресурси. Дигитален център"

 

Ръководител направление: Радосвета Радева
Тел.: 02 8015 935
++359 889 101 886
E-mail: libsofsbio@libsofia.bg

 

Създадено като отдел в началото на 60-те години на XX век, сега направлението предлага документално-информационно търсене, намиране и предоставяне на библиографска и фактографска информация, осигурява достъп до информационни източници в библиотеката и извън нея, както на място в библиотеката, така и дистанционно.

 

В направлението се извършват и платени услуги:

(Според ценоразписа на услугите, извършвани в Столична библиотека – Раздел II и IV)

 • писмена библиографска справка
 • писмена фактографска справка
 • библиографска редакция
 • информационно търсене
 • библиографски указател
 • доставка на документи
  • книги (МЗ)
  • копия на документи
  • дигитализация

 

Обслужването се извършва чрез:

 

Информационен център

e-mail: spravki@libsofia.bg

Тел.: 8015 904
Работно време:
Понеделник – петък: от 8.30 до 19.00 ч.

Събота - 9.00 - 15.00 ч.

 

Дигитален център

e-mail: doc_delivery_sb@libsofia.bg

Тел.: 8015 907

Работно време:
Понеделник – петък: от 8.30 до 19.00 ч.

 

Междубиблиотечно заемане

Правилник за Междубиблиотечно заемане

e-mail: mzs_sb@libsofia.bg
Тел.: 8015 904

Работно време:
Понеделник – петък: от 8.30 до 18.30 ч.

Събота - 9.00 - 14.30 ч.

 

 

име

длъжност

телефон

Таня Неделчева

Библиотекар

8015 937

Деспа Дупаринова

Библиотекар

8015 936

Дарина Ралинска Библиотекар 8015 936

Тоня Терзиева

Библиотекар

 

Библиотекар

8015 907

Румен Недев Специалист 8015 907

Петър Вълчев

Оператор

8015 907

Бисер Янков

Оператор

8015 907