Направление "Библиотечни колекции"
E-mail: sb_nbk@abv.bg


Работно време: Всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч.


Комплектуването на колекциите е в основата на библиотечната дейност. Неговата стратегическа цел е да осигури навременен достъп до необходимите за читателите информационни източници. Набавянето на библиотечни документи в Столична библиотека се осъществява чрез покупка, депозит и дарения. От 1978 г. библиотеката получава депозит, т. е. всички новоизлизащи заглавия, предоставени за безвъзмездно ползване от издателите по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Направлението се състои от четири сектора:

 

  • Комплектуване – извършва всички дейности по набавянето и регистрацията на библиотечните документи, планира и осъществява развитието на фондовете в количествен, тематичен и езиков аспект, както и по видове издания;
  • Периодика – регистрира, каталогизира и съхранява текущо получаваните по депозит и абонамент периодични издания;
  • Каталогизация – отговаря за каталогизацията и класификацията на новопостъпилите библиотечни документи – на книжни и CDR-носители. Създава, поддържа и редактира системата от електронен и традиционни каталози;
  • Отчисления – съвместно с обслужващите отдели прави вторичен подбор на неактивните части от фонда и извършва техническите дейности в процеса на отчисляване;

 

Комплектуване

име длъжност телефон
Стела Зидарова Библиотекар 8015 923
Ахинора Кларк Библиотекар 8015 924
Галина Колева Библиотекар 8015 924
Гергана Минкова Библиотекар 8015 924

 

Периодика

име длъжност телефон
Десислава Костуркова Библиотекар 8015 933
Евгения Атанасова Библиотекар 8015 933

 

Каталогизация

име

длъжност

телефон

Ирина Илиева

Библиотекар

8015 909

Иван Ганчев

Библиотекар

8015 920

Емилия Пеличева Библиотекар 8015 918

Лидия Фурнаджиева

Библиотекар

8015 919

Силвия Джамбазова

Библиотекар

8015 919

Марио Христов

Библиотекар

8015 920

 

Отчисление

име длъжност телефон
Мими Джасим Библиотекар 8015 921
Анна Тодорова Библиотекар 8015 921
Лидия Данаилова Библиотекар 8015 921