Сектор "Филологически науки. Художествена литература. Чуждоезикова литература"

II етаж – Филологически науки и художествена литература

Осъществява библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване на читателски публики над 14 години.

Основни дейности: Библиотечно обслужване:

 • Извършва автоматизирана единна регистрация на читателите на Столична библиотека;
 • Обслужва с единен електронен читателски картон;
 • Предоставя за заемане за дома или ползване в читалня художествена литература и библиотечни документи в областта на филологическите науки на български и чужди езици;
 • Максимално разкрива, онагледява и попълва фонда с нова литература, с което предоставя възможност за самостоятелен избор на литература;
 • Предлага онлайн услуги – презаписване на заети документи и обработване на заявки за запазване на книги;
 • Осигурява Wi-Fi в читателските зони.

Справочно-информационна дейност:

 • Осигурява качествено и бързо удовлетворяване на читателските търсения;
 • Осъществява справочно-информационна работа чрез традиционния справочен апарат и автоматизираните каталози на Столична библиотека, автоматизирани сводни каталози, електронни каталози на други библиотеки, електронни книжарници, аналитичните бази данни на Столична библиотека, сводни аналитични бази данни;
 • Разпространява библиотечно-библиографски знания.

 

 

име

длъжност

телефон

Бойка Ангелова Библиотекар 8015 916
Красимира Райнова Библиотекар 8015 916

Даниела Върбанова

Библиотекар

8015 916
Петър Чухов Библиотекар 8015 916

Юлия Калановска

Библиотекар

8015 916

Евгени Димитров

Библиотекар

8015 916

Калина Цолова

Библиотекар

8015 916

Нонка Терзиева

Библиотекар

8015 916

Даниела Ценкова

Библиотекар

8015 916

Велислава Якова

Библиотекар

8015 916

Надежда Томова Библиотекар 8015 905
Красимира Костова Библиотекар 8015 905

 

 

ІV етаж – Чуждоезикови читални – Англоезична, Немска, Испанска, Португалска, Нордска и Турска читални

Осъществява библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване на различни категории читателски публики.

Основни дейности: Библиотечно обслужване:

 • Предоставя за заемане за дома или ползване в читалня художествена литература и библиотечни документи от всички области на знанието на чужди езици;
 • Максимално разкрива, онагледява и попълва фонда с нова литература, с което предоставя възможност за самостоятелен избор на литература;
 • Организира събития, съвместно с посолства, училища, правителствени и неправителствени организации, за популяризиране и разкриване на ресурсите на библиотеката.

Справочно-информационна дейност:

 • Осигурява качествено и бързо удовлетворяване на читателските търсения;
 • Осъществява справочно-информационна работа чрез традиционния справочен апарат и автоматизираните каталози на Столична библиотека, автоматизирани сводни каталози, електронни каталози на други библиотеки, електронни книжарници, аналитичните бази данни на Столична библиотека, сводни аналитични бази данни;
 • Разпространява библиотечно-библиографски знания.

 

 

име длъжност телефон

Боряна Янкова

Библиотекар

8015 950

Стефания Янакиева Библиотекар

8015 946

Росица Акифова Библиотекар 8015 949

 

 

Методист

Оказва координационна, експертно-консултантска и квалификационна помощ по основните дейности на читалищните библиотеки от гр. София и Софийска област. Реализира годишни квалификационни програми за библиотекарите от региона. Инициира и провежда семинари, работни срещи, обучения, практикуми.

Събира, обработва и предоставя информация за библиотечната дейност в област София и Софийска област на местните и държавните власти.

Приемни дни – сряда и четвъртък.

 

 

име длъжност телефон
Марияна Петкова-Галчева Методист

8015 955

8015 953

E-mail: libmariana@abv.bg