Сектор "Краезнание и книжовно наследство"
 

Краезнание е документален и информационен архив за историята и съвременното състояние на гр. София. Предлага на своите читатели фонд от над 2 000 тома книги, служебни, периодични и графични издания, карти. Включва научна, научно-популярна, справочно-библиографска, художествено-мемоарна и официално-документална литература, основно на български език. Материалите се ползват само в читалня.

 

Книжовно наследство съхранява, представя и предоставя за ползване в читалня старопечатни издания, първи издания на художествена литература, научни съчинения, представляващи принос в духовната ни култура, издания, които са библиографска рядкост, съчинения, които независимо от годината си на издаване, са ценен източник на информация, книги с автографи, инкриминирани книги, история и описания на различни селища, местности, области.

Секторът разработва и поддържа информационна база данни с материали от периодичния печат, сборници и части от книги за столицата и селищата, включени в Столична община. По този начин Краезнание предлага на всички категории читатели, както и на обществени и държавни институции устна и писмена библиографска информация по въпроси от обществено-политическия, икономическия и културен живот на столицата, нейните природни особености, минало и видни личности.

Сектор „Краезнание и книжовно наследство“ участва в културните прояви на Столичната библиотека с изложби, представяния на книги и други материали, самостоятелни библиографски издания.

 

 

име длъжност телефон
Ана Анастасова Началник-сектор 8015 939
Милена Георгиева Библиотекар

8015 900

Таня Томова Библиотекар 8015 941
Елица Александрова Библиотекар 8015 952