Сектор "Краезнание и книжовно наследство"
 

Краезнание е документален и информационен архив за историята и съвременното състояние на гр. София. Предлага на своите читатели фонд от над 2 000 тома книги, служебни, периодични и графични издания, карти. Включва научна, научно-популярна, справочно-библиографска, художествено-мемоарна и официално-документална литература, основно на български език. Материалите се ползват само в читалня.

 

Книжовно наследство съхранява, представя и предоставя за ползване в читалня старопечатни издания, първи издания на художествена литература, научни съчинения, представляващи принос в духовната ни култура, издания, които са библиографска рядкост, съчинения, които независимо от годината си на издаване, са ценен източник на информация, книги с автографи, инкриминирани книги, история и описания на различни селища, местности, области.

Секторът разработва и поддържа информационна база данни с материали от периодичния печат, сборници и части от книги за столицата и селищата, включени в Столична община. По този начин Краезнание предлага на всички категории читатели, както и на обществени и държавни институции устна и писмена библиографска информация по въпроси от обществено-политическия, икономическия и културен живот на столицата, нейните природни особености, минало и видни личности.

Сектор "Краезнание и книжовно наследство" участва в културните прояви на Столичната библиотека с изложби, представяния на книги и други материали, самостоятелни библиографски издания.

 

 

име длъжност телефон
Ана Анастасова Началник сектор 8015 939
Илонка Донева Библиотекар

8015 941

Даниела Ветовска Библиотекар

8015 941

Таня Томова Библиотекар 8015 937
Елица Александрова Библиотекар 8015 952