Сектор "Изкуство"

Секторът е създаден през 1962 г. като специализирано организационно-структурно звено на Столичната библиотека, в което се изграждат фондове от книжни и некнижни носители на информация в областта на изкуството, съобразени с потребностите на многообразната читателска аудитория.

Фондът от книги (над 14 000 тома) съдържа литература в областта на изобразителните изкуства, музика, архитектура, театър и театрознание, хореография и балет, киноизкуство, художествена фотография, нумизматика, промишлена естетика.

Фондът от графични издания (над 12 000 eкземпляра) съдържа листова графика, художествени албуми с репродукции из областта на изящните изкуства и архитектурата. Интерес представлява колекцията от оригинални произведения на изкуството - картини и графики от наши и чужди автори.

Нотните издания на Сектор Изкуство“ (над 9 000 тома) съдържат вокална и инструментална музика. Представени са всички видове нотни издания – пиеси, партитури, сценична музика, сборници с песни, учебно-методическа литература, фолклорни сборници.

Фондът от звукозаписи (над 14 000 единици) включва грамофонни плочи, аудиокасети, CD, DVD, както и звукозаписи в съчетание с други издания. Негова съставна част са и записите на произведения на художествената литература (проза и поезия) в изпълнение на изтъкнати артисти, записи на литературно-музикални композиции, речи на политически дейци, културни деятели и др.

Основни дейности:

Библиотечно обслужване:

  •  Ползване в читалня или заемане за дома на книги, албуми и нотни издания;
  •  Ползване на периодични издания в областта на изкуствата;
  •  Предоставя технически средства за гледане на DVD и слушане на музикални произведения (CD плейъри, грамофони, аудиокасетофони);
  • Извършва платени услуги, свързани с дискографски подбор и презаписи на части от музикални произведения върху различни звукови носители (компактдискове, аудиокасети).

Справочно-информационна дейност:

  •  Изгражда електронен каталог на нотни издания;
  •  Изгражда електронен каталог на некнижни източници на информация;
  •  Извършва устни и писмени справки.

 

 

име длъжност телефон
Людмила Стоилова Началник-сектор

8015 910

8015 908

8015 807

Мария Михайлова

Библиотекар

8015 807

Елена Петкова Библиотекар

8015 911