Сектор "Обществени, естествени и точни науки. Книгохранение"

III етаж – Обществени, естествени и точни науки

Осъществява библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване на читателски публики над 14 години.

Основни дейности: Библиотечно обслужване:

  • Обслужва с единен електронен читателски картон;
  • Предоставя за заемане за дома или ползване в читалня библиотечни документи от областите на обществените, естествените и точните науки на български и чужди езици;
  • Максимално разкрива, онагледява и попълва фонда с нова литература, с което предоставя възможност за самостоятелен избор на литература;
  • Предлага онлайн услуги – презаписване на заети документи и обработване на заявки за запазване на книги;
  • Осигурява Wi-Fi в читателските зони.

Справочно-информационна дейност:

  • Осигурява качествено и бързо удовлетворяване на читателските търсения;
  • Осъществява справочно-информационна работа чрез традиционния справочен апарат и автоматизираните каталози на Столична библиотека, автоматизирани сводни каталози, електронни каталози на други библиотеки, електронни книжарници, аналитичните бази данни на Столична библиотека, сводни аналитични бази данни;
  • Разпространява библиотечно-библиографски знания.

 

Разполага с обособена читалня Текуща периодика, в която се предлагат за ползване ежедневни и седмични периодични издания от текущата година.

 

 

име

длъжност

телефон

Борислава Борисова Началник-сектор 8015 943

Галина Малинова

Библиотекар

8015 943

Мария Цветкова Библиотекар

8015 943

Вергиния Тенева Библиотекар 8015 943

Радослава Миларова

Библиотекар

8015 943

Божанка Николова

Библиотекар

8015 943

Лиляна Стоичкова

Библиотекар

8015 943

Мария Харизанова

Библиотекар

8015 943

Светла Стоянова Библиотекар

8015 943

Нели Буневска Библиотекар 8015 943

 

 

V етаж – Книгохранение

Съхранява и опазва библиотечни документи в основното книгохранилище и ги предоставя за ползване на място в системата на обслужващите звена в Централната библиотека.

 

 

име

длъжност

телефон

Павлета Мръвкова Библиотекар 8015 805
Иванка Даскалова Библиотекар 8015 805

Здравка Дюлгерова

Библиотекар

8015 805

Боян Димитров

Библиотекар

8015 805