Проекти
„Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“
„Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“

„Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“

Лектории, изложба и филм по проекта

Проект „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“, реализиран от Института за литература при БАН в партньорство със Столична библиотека и Националния литературен музей по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 

Защитени ли са жените в София - дискусия в Столична библиотека
Защитени ли са жените в София - дискусия в Столична библиотека

 На 21.11.2016 г. в Столична библиотека се проведе втори дискусионен форум на тема "Сигурност и безопасност на жените и момичетата" по проект "Равенство за местно развитие - приносът на общността" на фондация ЦИПЖ и Столична библиотека. Дискутанти във форума бяха Антоанета Василева от фондация "Асоциация Анимус", Десислава Викторова от ГД "Национална полиция" и модератор Татяна Кметова, директорка на Центъра за изследвания и политики за жените. В дискусията взеха  участие директорката на Столична библиотека Юлия Цинзова и колеги от библиотеката.

Проявата бе посветена на началото на шестнайсетдневната международна кампания за борба с насилието над жените, която започва на 26 ноември.

Дискусионен форум „Сигурност и безопасност на жените и момичетата в столицата”
Дискусионен форум „Сигурност и безопасност на жените и момичетата в столицата”

На 21 ноември 2016 г., понеделник , от 16:30 до 18:30 ч. в Столична библиотека, зала „София“, ще се проведе дискусионен форум на тема „Сигурност и безопасност на жените и момичетата в столицата“. Форумът е част от проекта „Равенство за местно развитие - приносът на общността“ на фондация „Център за изследвания и политики за жените“ и Столична библиотека. Проектът е финансиран от Столична община, Програма Европа 2016 .

Дискусията има за цел да даде възможност на обществеността, експертите и местните власти да обсъдят успешни национални и европейски практики за прилагането на политиките по равнопоставеност на половете и да намерят решения на някои от важните проблеми, свързани със сигурността и безопасността на жените и момичетата в такъв мегаполис като София.

Дискусията дава началото на активен граждански диалог, който да допринесе за подобряване на местните политики, насочени преференциално към жените и към мъжете в столичния град за повишаване на качеството им на живот и за насърчаване на джендер политиките, провеждани от общинските власти.

Дискусия "Превенция и борба срещу социално значимите заболявания в областта на репродуктивното здраве" в Столична библиотека
Дискусия

На 7 ноември 2016 г. в Столична библиотека се проведе дискусионен форум "Превенция и борба срещу социално значимите заболявания в областта на репродуктивното здраве" по проект "Равенство за местно развитие - приносът на общността" на фондация "Център за изследвания и политики за жените” и Столична библиотека. Проектът е финансиран от Столична община, Програма Европа 2016.

В дискусията взеха участие проф. д-р Здравка Валерианова, ръководител на Националния раков регистър, Евгения Александрова (Адърска), председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, Татяна Кметова, директор на ЦИПЖ и Юлия Цинзова, директор на Столична библиотека.

Татяна Кметова акцентира в изказването си, че често политиките, насочени към здравето, социалното и културно битие се формулират общо, без да се отчита факторът пол и това поражда сериозни различия при тяхното осъществяване. За профилактиката, която придобива все по-голямо значение в борбата срещу раковите заболявания, защото този тип заболявания нарастват не само в България, но и в глобален мащаб, говори проф. д-р Здравка Валерианова. Г-жа Юлия Цинзова представи опита на Столична библиотека за превантивни грижи за женското здраве на 115-те колежки от общо 130-членния библиотечен колектив и за резултатите от въведените от Столична община редовни безплатни мамологични прегледи. Бяха обсъдени добри практики от София и Глазгоу за разработване на регионални програми за женско здраве, в които участват местни власти, профсъюзи, НПО. Участниците в дискусията се обединиха около идеята да се създаде общински скринингов регистър на територията на София и това да бъде първата стъпка към създаването на национален скринингов регистър.

Дискусията даде началото на активен граждански диалог, който да допринесе за подобряване на местните политики, насочени преференциално към жените и към мъжете в София за повишаване качеството им на живот и за насърчаване на джендер политиките, провеждани от общинските власти.

С дискусионен форум стартира проектът „Равенство за местно развитие – приносът на общността"
С дискусионен форум стартира проектът „Равенство за местно развитие – приносът на общността

На 7 ноември 2016 г., понеделник, от 16:30 до 18:30 ч. в Столична библиотека, зала "София", ще се проведе дискусионен форум на тема "Превенция и борба срещу социално значимите заболявания в областта на репродуктивното здраве" с участието на проф. д-р Здравка Валерианова, ръководител на Националния раков регистър, г-жа Евгения Адърска, председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, с водещ на дискусията г-жа Татяна Кметова, директор на Центъра за изследвания и политики за жените (ЦИПЖ) и с участието на Юлия Цинзова – директор на Столична библиотека.

Дискусията е част от проекта "Равенство за местно развитие - приносът на общността", изпълняван в партньорство от Фондация ЦИПЖ и Столична библиотека, който цели да постави начало за активна гражданска дискусия, която да допринесе за подобряване на местните политики, насочени към жените и мъжете в столичния град, с което да се подобри качеството им на живот и качеството на политиките, провеждани от местната власт, включително и по темата за равенство на половете.

Нов проект "Равенство за местно развитие - приносът на общността"
Нов проект

Нов проект "Равенство за местно развитие - приносът на общността"   на фондация "Център за изследвания и политики за жените" и  Столична библиотека

 

Нов съвместен проект "Равенство за местно развитие - приносът на общността"

по Програма Европа на Столична община реализират фондация "Център за изследвания и политики за жените" и Столична библиотека.

 

Целта на проекта е да допринесе за усъвършенстване на прилагането на политиките за равнопоставеност на половете в столицата чрез пилотна инициатива, взаимствана от опита на държавите членки на ЕС, за създаване на форум на НПО, ангажирани с проблемите на равнопоставеността на половете и правата на жените и мъжете, граждани и представители на местното самоуправление по темите:

 

  • сигурност и безопасност на жените и момичетата в столичния град;
  • репродуктивно здраве, превенция и борба със социално значимите заболявания като рак на гърдата;
  • усъвършенстване на прилагането на мерки в областта на икономиката и социалната политика на местно равнище.
Публично представяне на резултатите от проекта „Българската литературна класика – знание за всички“
Публично представяне на резултатите от проекта „Българската литературна класика – знание за всички“

На 31.10.2016 г. в Медиен център на БНР се състоя заключителна лектория с публична презентация на сайта и образователен филм по проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“, реализиран от Института за литература при БАН в партньорство със Столична библиотека и Националния литературен музей по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

Събитието откри доц. д-р Елка Трайкова, директор на Института за литература – БАН, която запозна с резултатите от работата по проекта, насочен към създаване на уникално богато дигитално хранилище с над 206 000 дигитални копия на архивни материали (ръкописи, писма, снимки, лични документи, юбилейни листове и първи публикации), както и предмети, вещи, дрехи и др. от фондовете на 13 български писатели класици: Иван Вазов, Петко Славейков, Пенчо Славейков, Михалаки Георгиев, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Фани Попова-Мутафова, Елин Пелин, Никола Вапцаров и Димитър Димов. Поместени на сайта на проекта - http://bglitarchives.org - уникално богатите архивни сбирки са обогатени и чрез литературоведски статии за класиците, които актуализират познанието за творчеството им, както и чрез библиографски каталог на публикациите от и за тях в българската периодика. Сайтът на проекта представя за първи път ценната архивна сбирка на детския периодичен печат до 1944 г., съхраняван в Столична библиотека, а специален раздел показва издания (книги и периодичен печат) на съвременната ромска култура в България. 

Бяха връчени удостоверения за получени стипендии на ромски студенти от програма „Рома Верситас“, обучени в работа с дигитална техника и програмни продукти за графична и метаданна обработка в хода на проекта.

Юлия Цинзова – директор на Столична библиотека – запозна присъстващите с резултатите от отговорната работа на екипа на библиотеката, участвала в проекта, и презентира архивната сбирка на детския периодичен печат до 1944., представен в 50 000 дигитални копия. Велислава Маринова, ръководител на направление „Информационно обслужване. Дигитален Център” представи възможностите на модерната техника на Дигиталния Център, получена по проекта, и на мощните сървъри на Столична библиотека, на  които се базират порталът и цялото дигитално съдържание на проекта. Доц. д-р Пенка Ватова, координатор от страна на Института за литература, демонстрира сайта на проекта, възможностите за съставяне на мултимедийни презентации и виртуални колекции от дигитализираните продукти в помощ на учащи се, специалисти и ценители. Бе анонсирано и изработването на помагала с учебно-приложен характер, преведени и на ромски език, в помощ на образователния процес.

Публичната лектория завърши с представянето на 30-минутен филм, който разказа за най-интересните непознати културно-исторически обекти от проучените архиви. На събитието присъстваха представители на Асоциацията на учителите по български език и литература, журналисти, специалисти, студенти.

С документална изложба завършва проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“
С документална изложба завършва проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“
На 26 октомври 2016 г. в Столична библиотека се откри изложбата  „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“. В нея в 30 постера са представени малко известни и интересни документи от архивите на 13 български класици, сред които Иван Вазов, Петко Славейков, Пейо Яворов и др., уникалната архивна сбирка на детския периодичен печат до 1944 г., съхраняван в Столична библиотека, както и издания (книги и периодичен печат) на съвременната ромска култура.
Изложбата е по проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“, реализиран от Института за литература при БАН в партньорство със Столична библиотека и Националния литературен музей по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.
Г-жа Юлия Цинзова - директорка на Столична библиотека - приветства присъстващите и представи участието на библиотеката в изложбата и проекта.
Г-жа Елка Трайкова - директорка на Литературния институт при БАН - представи проекта и участието на института в него.
Беше прожектиран филм, в който Литературният институт представя архивите на някои от българските класици.
Заключителна кръгла маса на проекта „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“
Заключителна кръгла маса на проекта  „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“

Кръгла маса „Ролята на местните власти за насърчаване на културните и творчески индустрии“ се състоя на 12 октомври в София. Това е финално събитие по проект „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство със Столична библиотека. Тя е част от поредица обществени дискусии за създаването на работещ инструмент, който да спомага за по-успешното, мащабно и устойчиво развитие на „културни и творчески индустрии“ (КТИ)в полза на иновативното градско развитие. В кръглата маса участваха представители на Столична библиотека - Мария Бранкова – ръководител на направление „Библиотечни колекции“, Таня Томова и Наталия Пискова.

Креативни индустрии и местна власт в Столична библиотека
Креативни индустрии и местна власт в Столична библиотека

От началото на юли стартира проектът „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“ на фондация „Каузи” в партньорство със Столична библиотека, финансиран по Програма Европа на Столична община за 2016.

Проектът цели подпомагането на креативната и творческата индустрия (КТИ) в София от страна на различни представители на местната власт в Столична община и създаването на активни устойчиви партньорства с представителите на тези професии и бизнес за изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г.

Проектът започна с информационна сесия „Креативни индустрии и местна власт – успешни партньорства“, която се проведе на 22 юли 2016 г. в Столична библиотека. Заедно с нашите колеги Марчела Борисова и Таня Томова в семинара по креативни и творчески индустрии взеха участие представители на културни и образователни институции, на неправителствения сектор, на районните администрации в София, които се запознаха с добри примери за партньорство в тази сфера на местно ниво.

Столична библиотека с два нови скенера
Столична библиотека с два нови скенера

В Столична библиотека работят два нови скенера по проекта „Дигитализация на културното наследство - достъпен портал към историческата памет“ на Столична община, който се реализира по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 2 „ДОКУМЕНТИРАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИСТОРИЯ”, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014.

Единият е специализиран скенер COPIBOOK COBALT, който извършва висококачествено и високопроизводително сканиране.

Другият е широкооформатен скенер WideTEK® 12-600, който извършва висококачествено сканиране и на 3D повърхности за по-качествени и релефни изображения.

Скенерите ще дадат възможност за по-качествено и по-ускорено дигитализиране на книги в Столична библиотека.

С конкурса „Моето хайку за София” Столична библиотека стартира проекта „Международен хайку форум София”
С конкурса „Моето хайку за София” Столична библиотека стартира проекта „Международен хайку форум София”

Столична библиотека стартира нов проект „Международен хайку форум София“, съфинансиран от Столична програма „Култура” на Столична община за 2016 г., Програма 4: „Литература, издателска дейност, оперативна критика, културна периодика и превод“.

Проектът стартира с обявяването на поетичен конкурс „Моето хайку за София”. Всеки български автор може да участва в конкурса като изпрати до 5 хайку на адрес sb_pr@abv.bg в периода от 1 април до 20 май 2016 г. Имената на победителите ще бъдат обявени по време на предстоящия Международен хайку форум София 2016, който ще се проведе от 10 до 12 юни 2016 г. в Столична библиотека.

Творбите на наградените ще бъдат включени в двуезична (българско-английска) антология с хайку, издадена от Столична библиотека.

Хайку превзема столицата
Хайку превзема столицата

Международен хайку форум ще събере изтъкнати хайкуписци и познавачи на най-кратката поетическа форма от България и чужбина в Столична библиотека. Форумът е по проект „МЕЖДУНАРОДЕН ХАЙКУ ФОРУМ СОФИЯ”, финансиран от Столична програма „Култура” на Столична община за 2016 г.

Награждаване на победителите в хайку конкурса „Моето хайку за София”, избрани между получените 437 творби от 93 автори, конференция на тема „Хайку в градска среда”, четения, изложби, музикални изпълнения, демонстрация на суми-е (японска живописна техника), както и хайку разходка с писане на хайку стихове из емблематичните места на града са част от събитията, които столичани могат да посетят през уикенда. Хайку от конкурса и от поетичната разходка, вдъхновени от София и нейните уникални културни забележителности, ще бъдат включени в българо-английска антология, издание на Столична библиотека.

 

За форума идват проф. Дейвид Ланю от САЩ, бивш президент на Американското хайку общество и Световната хайку асоциация, чиито хайку романи са преведени на български и от години интригуват нашите читатели, Док Дръмхелър от Нова Зеландия, който е и музикант и ще представи освен поезията си и някои от своите песни, поетът и издател Щефан Волфшюц от Германия, създател на интернет платформата www.haiku.de . Ето основната програма, а подробности за програмата на конференцията можете да намерите на сайта на Столична библиотека www.libsofia.bg :
 

Получени са 437 хайку за конкурса "Моето хайку за София"
Получени са 437 хайку за конкурса

Жури в състав: Людмила Балабанова, Петър Чухов и Антоанета Николова ще разгледа и оцени получените хайку за конкурса "Моето хайку за София".

За конкурса са получени общо 437 хайку от 93 автори от страната и чужбина.

Резултатите ще бъдат обявени на 10 юни 2016 г. в 19:00 ч. по време на откриването на „Международен хайку форум София”.

Прочути чуждестранни хайкуписци - гости на Международния хайку форум
Прочути чуждестранни хайкуписци - гости на Международния хайку форум

Дейвид Ланю, Дитмар Таухнер, Док Дръмхелър и Щефан Волфшюц са гости на Международния хайку форум, организиран от Столична библиотека и финансиран от Столична програма „Култура” на Столична община за 2016 г. Те са участници и в конференцията с доклади. Дейвид Ланю е роден през 1954 г. в Омаха, Небраска. Активен член и президент на Американското хайку общество и бивш председател на Световната хайку асоциация. Преподава английска и световна литература в Университета Ксейвиър на Луизиана в Ню Орлианс. През 1982 г. открива хайку поезията. До момента е публикувал серия хайку романи: "Жабокът поет", "Сегавечно", "Мимолетен свят", "Човекът, който пишеше хайку", "Смеещият се Буда" и "Хайку войни", издадени и в България от издателство "Изток - Запад". От 2005 г. той почти всяка година посещава страната ни и допринася за развитието на българското хайку.

Дарение на книги с автограф от хайку поети
Дарение на книги с автограф от хайку поети

По време на проекта "Международен хайку форум София", осъществен от Столична библиотека и финансиран от Столична програма „Култура” на Столична община за 2016 г., Столична библиотека получи дарение книги с автограф от известните хайку поети Дейвид Ланю (САЩ) и Док Дръмхелър (Нова Зеландия), които бяха гости на форума. Столична библиотека им изказва благодарност, тъй като техните книги ще обогатят фонда на библиотеката.

С четене на хайку за София завърши Международният хайку форум
С четене на хайку за София завърши Международният хайку форум
Като част от Международния хайку форум на 12 юни 2016 г. се състоя хайку разходка из емблематичните места на града с писане на хайку стихове.
Вечерта на закриването на форума бяха прочетени написаните хайку за София от страна на участниците във форума и разходката. Своите стихове четоха чуждестранните гости Дейвид Ланю (САЩ) и Док Дръмхелър (Нова Зеландия) и българските участници Петър Чухов, Весислава Савова, Диляна Георгиева, Петя Павлова, Мая Кисьова, Антонина Караламбева, Анита Крис и др. Посветените на София стихове ще бъдат включени в специална двуезична антология, издание на Столична библиотека.
Форумът и изданието са по проект „МЕЖДУНАРОДЕН ХАЙКУ ФОРУМ СОФИЯ”, осъществен от Столична библиотека и финансиран от Столична програма „Култура” на Столична община за 2016 г.

Проектът се осъществява с медийната подкрепа на ”Литернет” и участието на Хайку клуб София.

 

Международна хайку конференция на тема „Хайку в градска среда"
Международна хайку конференция на тема „Хайку в градска среда
На 11 юни 2016 г. в Американския център на Столична библиотека се проведе международната хайку конференция на тема „Хайку в градска среда". В конференцията взеха участие проф. Дейвид Ланю, Университет „Ксейвиър”, Ню Орлиънс, Луизиана, САЩ, Док Дръмхелър, Нова Зеландия, Щефан Волфшюц, Германия и от България: д-р Людмила Балабанова, Технически университет, София, доц. д-р Антоанета Николова, ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград, доц. д-р Йордан Ефтимов, Нов български университет и доц. д-р Йордан Георгиев, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Германия.
След закриването на конференцията беше представена изложбата с хайга и демонстрация на суми–е от Детелина Тихолова.
По-късно се състоя премиерата на триезичната (английски, български, румънски) книга с хайку „Beyond the Borderlands” на Док Дръмхелър.
Наградени бяха победителите в хайку конкурса „Моето хайку за София”
Наградени бяха победителите в хайку конкурса „Моето хайку за София”

На 10 юни 2016 г. пред Столична библиотека с награждаването на победителите в хайку конкурса „Моето хайку за София” беше открит "Международен хайку форум София" по проект, реализиран от Столична библиотека и финансиран от Столична програма „Култура” на Столична община за 2016 г. 

На събитието приветствие към участниците поднесе г-жа Ирина Йорданова, председател на Постоянната комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество към СОС, която връчи една от наградите.

Журито в състав: Людмила Балабанова, Антоанета Николова и Петър Чухов определи следните награди за хайку, избрани между получените 437 творби от 93 автори:

 

"Градски пространства" в Столична библиотека

На 10 юни 2016 г. в Мраморно фоайе на Столична библиотека бе открита изложбата "Градски пространства" с хайку калиграфия и фото хайга на Александър Телалим и Зорница Харизанова. Тя е част от "Международен хайку форум София" - проект, реализиран от Столична библиотека и финансиран от Столична програма „Култура” на Столична община за 2016 г.

На изложбата присъства Н. Пр. Такаши Коидзуми - посланик на Япония в България, чуждестранните участници във форума Дейвид ЛанюДок Дръмхелър и Щефан Волфшюц, както и много приятели на библиотеката.
„Международен хайку форум София”
„Международен хайку форум София”

Нов проект на Столична библиотека

„Международен хайку форум София”

 

Столична библиотека стартира нов проект „Международен хайку форум София“, съфинансиран от Столична програма „Култура” на Столична община за 2016 г., Програма 4: „Литература, издателска дейност, оперативна критика, културна периодика и превод“.

Хайку поезията през последното десетилетие се превърна в един от най-бързо развиващите се литературни жанрове в световен мащаб. Обособено като самостоятелна поетическа форма в Япония през 17 век, хайку започва да навлиза в Европа в началото на миналото столетие, а благодарение на интереса на писателите от бийт генерацията (като Джек Керуак и Алън Гинзбърг) придобива широка популярност в САЩ след 50-те години на 20 век. В края на века се забелязва нарастване на вниманието към хайку в много страни по света, като тази вълна не подминава и България. През 2000 г. се създава Български хайку клуб (сега Български хайку съюз), 2005 г. – Хайку клуб София, а после - клубове в много градове на страната. И макар тази най-кратка поетическа форма да е изключително подходяща за интернет общуването, в България хайку жанровете все още са непознати за широката читателска аудитория.

Проектът стартира през април с обявяването на конкурса „Моето хайку за София” и победителите му ще бъдат наградени по време на Международния хайку форум София, който ще се проведе от 10 до 12 юни 2016 г. в залите на Столична библиотека.

Столична библиотека с модерен 3D скенер от проекта "Българската литературна класика - знание за всички"
Столична библиотека с модерен 3D скенер от проекта
Столична библиотека получи нов скенер по проекта "Българската литературна класика - знание за всички", финансиран по мярка 2 "Документиране на културната история" на Програма БГ 08 "Културно наследство  и съвременни изкуства", който се изпълнява от екип от Института за литература при БАН в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека.
Фондовете на Столична библиотека, Музея за история на София и Софийска градска художествена галерия ще са достъпни за интернет потребителите в света
Фондовете на Столична библиотека, Музея за  история на София и Софийска градска художествена галерия  	ще са  достъпни  за  интернет потребителите  в света

Проектът „Дигитализация на културното наследство - достъпен портал към историческата памет“ на Столична община се реализира по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 2 „ДОКУМЕНТИРАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИСТОРИЯ”, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014. Настоящото проектно предложение е насочено към създаване на четири дигитализационни центъра, в които ще бъде документирана културната история на България, като по този начин ще се постигне по-голямо институционално и публично участие на българското културно наследство в общоевропейския културен обмен, а също така ще допринесе за защита и съхранението на културното наследство на България за бъдещите поколения.Културните институти, попадащи в обхвата на проекта са Столична библиотека, Музей за история на София, Софийска градска художествена галерия и ОКИ Музей за история на София.

„Българската литературна класика – знание за всички" - встъпителната пресконференция
„Българската литературна класика – знание за всички

Проектът ще се изпълнява 12 месеца от екип от Института за литература при БАН в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека. В рамките му ще бъдат изградени четири дигитални центъра за документиране на литературно и културно наследство. Ще бъдат събрани, дигитализирани и съхранени за поколенията непознати и уникални документи и предмети от личните архиви на 13 български литературни класици, които ще бъдат съхранени в уеб базирано достъпно дигитално хранилище. В специален раздел на хранилището ще бъде създаден богат дигитален фонд на ромската култура през ХХ век. Дигиталните архивни документи ще надхвърлят 200 000 броя.

Спасяване и съхраняване на непознато културно наследство
Спасяване и съхраняване на непознато културно наследство

Институтът за литература при БАН в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека стартира през м. май 2015 г. проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“, финансиран с конкурс по Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. Проектът е на стойност 192 272 евро и с продължителност 12 месеца.

Ръководител на проекта е доц. д-р Елка Трайкова, директор на ИЛ – БАН. Координатор на проекта от Столична библиотека е Юлия Цинзова, директор на библиотеката и от Националния литературен музей - Катя Зографова, директор на музея.

Дигиталната култура в библиотеката
Дигиталната култура в библиотеката

В проекта „Дигиталната култура в библиотеката - начини за привличане на нова аудитория”, който се проведе в ОКИ Столична библиотека, участваха четирима доброволци в рамките на девет месеца. Това бяха Занда Пилате от Латвия, Мария Кристине Линет от Дания, Димитриос Хол от Гърция и Висенте Алонсо Естебан от Испания. Проектът имаше за цел да подобри видимостта на Столична библиотека в Интернет пространството, като се наблегне на  голямото значение на библиотеките за националната и личностна идентичност. Основната идея бе чрез насърчаване на четенето да бъдат открити нови читателски аудитории и чрез Интернет библиотеката ни да стане още по-популярна сред младите хора. Водени от убеждението, че уеб културата има място във всяка обществена институция, създадохме среда, в която доброволците се чувстваха автори и бяха в постоянен контакт с новите публики, които самите те привлякоха. 

ДОБРОВОЛЧЕСТВО

Проект ДОБРОВОЛЧЕСТВО

 

Европейски проект „Творчество във възход”

Столична библиотека в партньорство с Община Медияна и Образователен център Лесковац, Сърбия започва реализацията на голям европейски  проект „Творчество във възход” по Втората покана за Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Координатор на проекта е НПО „Младежки порив за бъдещето”, България. Проектът е на обща стойност 131 373,63 евро, а продължителността му е от ноември 2013 г. до октомври 2014 г.